Personiskās autentifikācijas pārvaldības iestatījumu konfigurēšana

Lietotāja autentifikācijas pieteikumserviss veic personisko autentifikāciju, balstoties uz informāciju, kas reģistrēta katram lietotājam, ļaujot jums ierobežot, kuri lietotāji var piekļūt iekārtai. Lietotāja informācijas reģistrāciju (autentifikāciju) var veikt šajā iekārtā vai arī ārējā serverī. Jūs varat konfigurēt autentifikācijas sistēmu, lai tā izmantotu tikai šo iekārtu kā autentifikācijas ierīci, vai arī varat papildus norādīt Active Directory, Azure Active Directory vai LDAP autentifikācijas serveri tīklā kā autentifikācijas ierīci serverī reģistrētas esošo lietotāja informācijas izmantošanai (Autentifikācijas ierīce). Lietotāja pieteikšanās metodei varat ievadīt autentifikācijas informāciju (Pieteikšanās metode). Pirms lietotāja autentifikācijas iestatījumus konfigurēšanas izvēlieties autentifikācijas ierīci un pieteikšanās metodi. Personiskās autentifikācijas pārvaldības konfigurēšana, izmantojot lietotāja autentifikāciju

Autentifikācijas ierīce

Turpmāk aprakstītās autentifikācijas ierīces var tikt izmantots personiskās autentifikācijas pārvaldībai. Katram autentifikācijas ierīces tipam ir nepieciešama atšķirīga vide un iestatījumi. Pirms konfigurēšanas apstipriniet savas sistēmas vidi. Sistēmas specifikācijas
Vietējā ierīce (šī iekārta)
Lietotāja informācija tiek pārvaldīta datu bāzē iekārtā. Lietotāja informācija tiek reģistrēta un rediģēta, izmantojot Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss). Ja vietējā ierīce ir konfigurēta kā atsevišķa autentifikācijas ierīce, vienlaikus iespējams veikt arī nodaļu ID pārvaldību. Lietotāja informācijas reģistrēšana vietējā ierīcē
Active Directory/Azure Active Directory/LDAP serveris
Papildus vietējai ierīcei kā autentifikācijas ierīci varat norādīt LDAP serveri vai Windows serveri, kurā uzstādīts Active Directory vai Azure Active Directory. Viena no šāda veida ierīces izmantošanas priekšrocībām ir tā, ka serverī reģistrētos lietotājus var pievienot kā vispārīgus lietotājus, neveicot izmaiņas. Lai lietotājam nodrošinātu administratora tiesības, lietotājs jāpiešķir īpašai administratora grupai Active Directory, Azure Active Directory vai LDAP serverī. Lai norādītu papildu autentifikācijas ierīci, jums jāreģistrē informācija par serveri, kuru izmanto autentificēšanai.Servera informācijas reģistrācija

Pieteikšanās metode

Turpmāk aprakstītās lietotāja pieteikšanās metodes ir pieejamas personiskās autentifikācijas pārvaldībai.
Tastatūras autentifikācija (tikai attālais lietotāja interfeiss)
Izmantojot šo metodi, lietotāji piesakās, ievadot lietotājvārdu un paroli. Šī metode ir pieejama, neskatoties uz to, kāda autentifikācijas ierīce tiek izmantota.
Lietotāji nevar pieteikties no iekārtas vadības paneļa, izmantojot lietotājvārdu un paroli.

Personiskās autentifikācijas pārvaldības konfigurēšana, izmantojot lietotāja autentifikāciju

Konfigurējiet personiskās autentifikācijas pārvaldības iestatījumus turpmāk aprakstītajā secībā.
Pārbaudiet pamata konfigurāciju.
Vai iekārta ir atbilstoši savienota ar datoru? Tīkla vides iestatīšana
Ja jūs izmantojat autentifikācijas serveri, vai DNS iestatījumi ir konfigurēti iekārtai?
Ja jūs izmantojat autentifikācijas serveri, vai datums un laiks ir uzstādīti pareizi? Datuma un laika iestatīšana
Pārbaudīt pieteikumservisu.
Piesakieties Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) ar administratora tiesībām, noklikšķiniet [Settings/Registration]  [User Management]  [Authentication Management]  [Authentication Service Information] un pārbaudiet, vai pieteikumserviss ir norādīts kā lietotāja autentifikācija.
Konfigurējiet autentifikācijas servera iestatījumus.
Reģistrējiet lietotāja informāciju vietējā ierīcē un norādiet autentifikācijas serveri.
Izvēlieties lietotāju autentifikācijas sistēmu.
Pārliecinieties, ka esat izrakstījies pēc attālā interfeisa izmantošanas. Ja jūs aizverat attālo interfeisu neizrakstoties, nākamajā reizē pieteikšanās var aizņemt ilgāku laiku.
A157-051