Pagrindinis popieriaus dėjimo būdas

Šiame skirsnyje aprašytas bendrasis būdas, taikomas dedant popierių, pvz., paprastą arba perdirbtą popierių. Dažnai naudojamų tipų arba formatų popierių dėkite į popieriaus stalčių. Jei norite kurį laiką naudoti popierių, kuris neįdėtas į popieriaus stalčių, dėkite jį į universalųjį dėklą.
Jei naudojate pasirinktinį Paper Feeder PF-D arba Cassette Feeding Unit-AV, dėdami popierių vykdykite įdėjimo į popieriaus stalčių veiksmus.
Jei ant popieriaus pakuotės nurodyta, kuria puse dėti popierių, vykdykite šiuos nurodymus.
Atsižvelgiant į popieriaus pjūvio paviršių, tiekiamas popierius gali persidengti arba įstrigti. Pakeitus lapų padėtį ir juos įdėjus iš naujo, nukirpto krašto paviršius gali būti mažiau efektyvus.
Jei baigiasi popierius ir spausdinimas sustoja, įdėkite naują popieriaus lapų pluoštą. Įdėjus naują popieriaus lapų pluoštą, spausdinimas tęsis toliau.

Popieriaus įdėjimas į popieriaus stalčių

Popieriaus padėtis
Kad popierių įdėtumėte tinkama padėtimi, žr. toliau pateiktą lentelę.
Popierius
Padėtis
A4, B5, A5 (gulsčias), A6, B6, „Legal“*, „Letter“, „Statement“, „Executive“, „Oficio“*, „Brazil-Oficio“*, „Mexico-Oficio“*, „Government Letter“, „Government Legal“*, „Australia Foolscap“*, „Foolscap/Folio“*, 16K, F4A*, „Indian-Legal“*, „Custom“ (gulsčias), „Free“ (gulsčias)
A5 (vertikalus), „Custom“ (gulsčias), „Free“ (vertikalus)
* Galima dėti tik į papildomą Paper Feeder PF-D arba Cassette Feeding Unit-AV.

Standartinio formato popieriaus įdėjimas

Norėdami popieriaus, kurio formatas nurodytas popieriaus stalčiaus formato ženklinimuose, naudokite toliau nurodytą procedūrą. Jei popieriaus formatas nenurodytas popieriaus stalčiaus formato ženklinimuose, žr. Pasirinktinio formato popieriaus įdėjimas.
1
Popieriaus kasetę traukite tol, kol jis sustos.
2
Nustatykite popieriaus kreiptuvus padėtyje ties popieriaus formatu, kurį norite naudoti.
Paspauskite fiksavimo atleidimo svirtį (), kad sulygiuotumėte išsikišimą () ties atitinkamo popieriaus formato ženklinimu.
3
Dėkite popierių taip, kad popieriaus šūsnies kraštas būtų sulygiuotas su popieriaus kreiptuvu popieriaus stalčiaus kairėje.
Įdėkite popierių spausdinamąja puse į viršų.
Išskleiskite popieriaus šūsnį ir išlyginkite ant plokščio paviršiaus, kad susilygiuotų kraštai.
Įdėdami popierių neviršykite kiekio ribos linijos žymos
Įsitikinkite, kad popieriaus šūsnies dydis neviršija kiekio ribos linijos (). Įdėjus per daug popieriaus, jis gali užstrigti.
Jei dedate popierių su logotipu, žr. Iš anksto išspausdinto popieriaus įdėjimas.
4
Uždarykite popieriaus stalčių.
»
Toliau žr. Stalčiuje įdėto popieriaus formato ir tipo nurodymas
Kai keičiamas popieriaus formatas arba tipas
Numatytieji popieriaus formato ir tipo gamykliniai parametrai atitinkamai yra <A4> ir <Nestd.>. Jei į aparatą įdedate kitokio formato arba tipo popierių, būtinai pakeiskite atitinkamą parametrą. Nepakeitus popieriaus dydžio ar tipo parametrų, aparatas nespausdins tinkamai.
Spausdindamas ant tuščios jau panaudotų lapų pusės, paspauskite (2-a dvipusio popieriaus pusė)
Galite spausdinti ant galinės išspausdinto dokumento pusės. Išlyginkite visus išspausdinto dokumento nelygumus ir įdėkite į universalųjį dėklą spausdintina puse į apačią (anksčiau išspausdinta puse į viršų). Tada pasirinkite popieriaus tipą ir pasirinkite <Taip> lange <Įjungti 2-os 2-pusio lapo pusės parametrus?>.
Naudokite tik šiuo aparatu išspausdintus dokumentus.
Negalima spausdinti ant jau išspausdintos pusės.

Pasirinktinio formato popieriaus įdėjimas

Norėdami įdėti pasirinktinio formato ar kito popieriaus, kurio formatas nenurodytas popieriaus stalčiaus formato ženklinimuose, naudokite toliau nurodytą procedūrą.
1
Popieriaus kasetę traukite tol, kol jis sustos.
2
Pastumkite į šalis popieriaus kreiptuvus.
Paspauskite fiksavimo atleidimo svirtį, kad išstumtumėte popieriaus kreiptuvus į išorę.
3
Dėkite popierių taip, kad popieriaus šūsnies kraštas būtų sulygiuotas su dešiniąja popieriaus stalčiaus puse.
Įdėkite popieriaus šūsnį spausdintina puse į viršų.
Išskleiskite popieriaus šūsnį ir išlyginkite ant plokščio paviršiaus, kad susilygiuotų kraštai.
Įdėdami popierių neviršykite kiekio ribos linijos žymos
Įsitikinkite, kad popieriaus šūsnies dydis neviršija kiekio ribos linijos (). Įdėjus per daug popieriaus, jis gali užstrigti.
Jei dedate popierių su logotipu, žr. Iš anksto išspausdinto popieriaus įdėjimas.
4
Sulygiuokite popieriaus kreiptuvus pagal popieriaus kraštus.
Paspauskite fiksavimo atleidimo svirtį ir pastumkite popieriaus kreiptuvus į vidų, kad jie būtų tiksliai sulygiuoti pagal popieriaus kraštus.
Sulygiuokite popieriaus kreiptuvus tiksliai pagal popieriaus kraštus.
Dėl per laisvai arba per standžiai nustatytų popieriaus kreiptuvų galimos tiekimo triktys arba popieriaus strigtys.
5
Uždarykite popieriaus stalčių.
»
Toliau žr. Stalčiuje įdėto popieriaus formato ir tipo nurodymas
Kai keičiamas popieriaus formatas arba tipas
Jei į aparatą įdedate kitokio formato arba tipo popierių, būtinai pakeiskite parametrus. Nepakeitus popieriaus dydžio ar tipo parametrų, aparatas nespausdins tinkamai.
Spausdindamas ant tuščios jau panaudotų lapų pusės, paspauskite (2-a dvipusio popieriaus pusė)
Galite spausdinti ant galinės išspausdinto dokumento pusės. Išlyginkite visus išspausdinto dokumento nelygumus ir įdėkite į universalųjį dėklą spausdintina puse į apačią (anksčiau išspausdinta puse į viršų). Tada pasirinkite popieriaus tipą ir pasirinkite <Taip> lange <Įjungti 2-os 2-pusio lapo pusės parametrus?>.
Naudokite tik šiuo aparatu išspausdintus dokumentus.
Negalima spausdinti ant jau išspausdintos pusės.

Popieriaus dėjimas į universalųjį dėklą

Popieriaus padėtis
Kad popierių įdėtumėte tinkama padėtimi, žr. toliau pateiktą lentelę.
Popierius
Padėtis
A4, B5, A5 (gulsčias), A6, B6, „Legal“, „Letter“, „Statement“, „Executive“, „Oficio“, „Brazil-Oficio“, „Mexico-Oficio“, „Government Letter“, „Government Legal“, „Australia Foolscap“, „Foolscap/Folio“, 16K, F4A, „Indian-Legal“, 3" x 5", „Custom“ (gulsčias), „Free“ (gulsčias), „Postcard“, „Reply Postcard“, „4 on 1 Postcard“, „Envelope“
A5 (vertikalus), „Custom“ (gulsčias), „Free“ (vertikalus)
1
Atidarykite dangtį.
2
Ištraukite popieriaus dėklą.
3
Praplėskite popieriaus kreiptuvus.
Paspauskite fiksavimo atleidimo svirtį, kad išstumtumėte popieriaus kreiptuvus į išorę.
4
Dėkite popieriaus į universalųjį dėklą, kol popierius sustos.
Įdėkite popierių spausdinamąja puse į apačią.
Išskleiskite popieriaus šūsnį ir išlyginkite ant plokščio paviršiaus, kad susilygiuotų kraštai.
Įdėdami popierių neviršykite kiekio ribos kreiptuvo žymos
Įsitikinkite, kad popieriaus šūsnies dydis neviršija kiekio ribos žymos (). Įdėjus per daug popieriaus, jis gali užstrigti.
Jei naudojate vokus, atvirukus arba popierių su logotipais, dėdami juos į popieriaus šaltinį atkreipkite dėmesį į jų padėtį.
Vokų dėjimas
Atvirukų dėjimas
Iš anksto išspausdinto popieriaus įdėjimas.
5
Sulygiuokite popieriaus kreiptuvus pagal popieriaus kraštus.
Paspauskite fiksavimo atleidimo svirtį ir pastumkite popieriaus kreiptuvus į vidų, kad jie būtų tiksliai sulygiuoti pagal popieriaus kraštus.
Sulygiuokite popieriaus kreiptuvus tiksliai pagal popieriaus kraštus.
Dėl per laisvai arba per standžiai nustatytų popieriaus kreiptuvų galimos tiekimo triktys arba popieriaus strigtys.
»
Toliau žr. Universaliajame dėkle įdėto popieriaus formato ir tipo nurodymas
Kai keičiamas popieriaus formatas arba tipas
Jei į aparatą įdedate kitokio formato arba tipo popierių, būtinai pakeiskite atitinkamą parametrą. Nepakeitus popieriaus dydžio ar tipo parametrų, aparatas nespausdins tinkamai.
Spausdindamas ant tuščios jau panaudotų lapų pusės, paspauskite (2-a dvipusio popieriaus pusė)
Galite spausdinti ant galinės išspausdinto dokumento pusės. Išlyginkite visus išspausdinto dokumento nelygumus ir įdėkite į universalųjį dėklą spausdintina puse į apačią (anksčiau išspausdinta puse į viršų). Tada pasirinkite popieriaus tipą ir pasirinkite <Taip> lange <Įjungti 2-os 2-pusio lapo pusės parametrus?>.
Naudokite tik šiuo aparatu išspausdintus dokumentus.
Negalima spausdinti ant jau išspausdintos pusės.
A156-00S