Tarpinio serverio nustatymas

Tarpinis serveris (HTTP tarpinis serveris) nurodo į kompiuterį ar programinę įrangą, vykdančią HTTP komunikaciją kitiems įrenginiams, ypač komunikuojant su ištekliais už tinklo ribų, pvz., naršant žiniatinklio svetaines. Kliento įrenginiai jungiasi prie išorinio tinklo per tarpinį serverį ir tiesiogiai nekomunikuoja su išoriniais ištekliais. Nustačius tarpinį serverį ne tik palengvinamas srauto tarp vietinių ir išorės tinklų valdymas, bet ir blokuojama neteisėta prieiga bei konsoliduojama apsauga nuo virusų užtikrinant didesnę saugą. Norint konfigūruoti šiuos parametrus, būtinos „Administrator“ (administratoriaus) teisės.
1
Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja). „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [Network Settings]  [Proxy Settings].
4
Pažymėkite žymės langelį [Use Proxy] ir nurodykite reikiamus parametrus.
[ HTTP Proxy Server Address]
Įveskite tarpinio serverio adresą. Nurodykite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio vardą, atsižvelgdami į aplinką.
[HTTP Proxy Server Port Number]
Jei reikia, pakeiskite prievado numerį.
[Use Proxy within Same Domain]
Pažymėkite žymės langelį, kad palaikant ryšį tarp įrenginių tame pačiame domene būtų naudojamas nurodytas tarpinis serveris.
Šis parametras rodomas tik pagrindinės linijos tarpinio serverio parametruose.
[Use Proxy Authentication]
Norėdami naudoti tarpinio serverio autentifikavimo funkciją, pasirinkite šį žymės langelį ir naudodami skaitinius bei raidinius simbolius įveskite autentifikacijai naudojamą vartotojo vardą į [User Name] ir naują slaptažodį į [Password].
5
Spustelėkite [OK].
Grupinis importavimas / grupinis eksportavimas
Šį parametrą galima importuoti / eksportuoti su modeliais, kurie palaiko grupinį šio parametro importavimą. Parametro duomenų importavimas/eksportavimas
Šis parametras per grupinį eksportavimą įtraukiamas į [Settings/Registration Basic Information]. Visų parametrų importavimas / eksportavimas

A156-05S