Administratoriaus pranešimų rodymas

„Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) portalo puslapyje galite pateikti pranešimus vartotojams. Norint konfigūruoti šiuos parametrus, būtinos „Administrator“ (administratoriaus) teisės.
1
Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja). „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [License/Other]  [Message Board/Support Link].
4
Įveskite pranešimą ir spustelėkite [OK].
[Message]
Įveskite pranešimo turinį. Šį parametrą naudokite veiklos patarimams ir kitiems mažos svarbos pranešimams rodyti.
[ Remote UI]
Pasirinkite šį žymės langelį, kad pranešimas būtų rodomas „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) portalo puslapyje.
[Support Link]
Įveskite nuorodą į palaikymo informaciją, kurią aparatas rodys „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) portalo puslapyje.
A156-06R