Vartotojo informacijos pridėjimas ir redagavimas CSV faile

Šiame skyriuje aprašomas kiekvieno importavimui arba eksportavimui naudoto CSV failo stulpelio turinys. Redaguodami CSV failus orientuokitės pagal šį skyrių.
Vis dėlto, jei konkretaus stulpelio srityje „Change Required“ (Reikalingas pakeitimas) parašyta „No“ (Ne), to stulpelio turinio nekeiskite.
Stulpelio pavadinimas
Reikalingas pakeitimas
Tinkami simboliai
Netinkami simboliai
Suderinamumas su „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) ekranu
Pastabos
uid
Taip
Nuo 1 iki 32 simbolių
Valdymo simboliai, vieno baito tarpai ir toliau pateikiami simboliai:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ "
Turi būti įvedami importuojant.
Atsižvelgiant į parametrą, gali būti naudojamas simbolis „@“. Vartotojo prisijungimo metodų ir tapatybės patvirtinimo įrenginių konfigūravimas
password
Taip
Nuo 0 iki 32 simbolių iš ISO885915 simbolių rinkinio
Valdymo simboliai
Eksportuojant pateikiami kaip „********“ (* x 8).
Naujinant slaptažodį, „********“ bus ištrinama ir perrašoma nauju slaptažodžiu. Vis dėlto, importuojant pakeitimus, jei langelį paliksite nenurodytą (tuščią), jis nebus perrašomas tuščiu, o išlaikys esamą reikšmę.
Jei šis elementas importuojant praleidžiamas, esamas vartotojas išlaikys originalų slaptažodį.
pin
Ne
-
-
-
Su šiuo aparatu nenaudojama.
cn
Taip
Nuo 0 iki 32 simbolių
Valdymo simboliai
Netaikoma
cn;lang-ja;phonetic
Taip
Nuo 0 iki 32 simbolių
Valdymo simboliai
Žr. „Pastabos“.
Rodoma kaip „phonetic“ (fonetinis), jei ekrano kalba nustatyta į „Japanese“ (japonų).
mail
Taip
Nuo 0 iki 256 raidžių ir skaičių kombinacija
Valdymo simboliai
Netaikoma
avatorImgPath
Ne
-
-
-
Su šiuo aparatu nenaudojama.
dept_id
Taip
Skaičius, kurį sudaro iki septynių skaitmenų.
Ne vieno baito skaitmenys
Netaikoma
dept_pin
Taip
Skaičius, kurį sudaro iki septynių skaitmenų.
Ne vieno baito skaitmenys
Netaikoma
roleName
Taip
Nuo 0 iki 32 simbolių
Valdymo simboliai, vieno baito tarpai ir toliau pateikiami simboliai:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ " &
Jei šis elementas praleidžiamas arba jei nurodytas vardas, kuris neužregistruotas vaidmenų valdyme, jis pakeičiamas į pradinį vaidmens nustatymą.
accountExpires
Taip
Žr. „Pastabos“.
Žr. „Pastabos“.
YYYYMMDD formatas. Po importavimo kaip laikas automatiškai pridedama „235959“.
accountDisabled
Taip
1 arba 0
Bet koks simbolis, išskyrus „1“ (išjungti) arba „0“ (įjungti)
Netaikoma
group
Ne
-
-
-
Su šiuo aparatu nenaudojama.
createDate
Taip
Žr. „Pastabos“.
Žr. „Pastabos“.
-
(N/A)
Eksportuojant išvestis pateikiama formatu „TYYYYMMDDhhmmssmmm“. („T“ pridedama siekiant išvengti teksto sugadinimo.)
Importuojant įveskite informaciją vienu iš toliau pateikiamų formatų.
YYYYMMDDhhmmssmmm
TYYYYMMDDhhmmssmmm
YYYYMMDD
TYYYYMMDD
Jei praleidžiate šį elementą, importavimo data ir laikas naudojami kaip naujų vartotojų registravimo data ir laikas. Esamiems vartotojams perkeliamas originalus registracijos data ir laikas.
lastLoginDate
Taip
Žr. „Pastabos“.
Žr. „Pastabos“.
-
(N/A)
Saugomi paskutinio vartotojo prisijungimo data ir laikas.
Eksportuojant išvestis pateikiama formatu „TYYYYMMDDhhmmssmmm“. („T“ pridedama siekiant išvengti teksto sugadinimo.)
Importuojant įveskite informaciją vienu iš toliau pateikiamų formatų.
YYYYMMDDhhmmssmmm
TYYYYMMDDhhmmssmmm
YYYYMMDD
TYYYYMMDD
Skirta nuspręsti, ar vartotojas prisijungė, ir ar vykdyti automatinį vartotojo trynimą.
Jei praleidžiate šį elementą, naujiems vartotojams paskutinio prisijungimo data ir laikas paliekami tušti. Esamiems vartotojams paskutinio vartotojo prisijungimo data ir laikas perkeliami.
dc
Ne
Nuo 0 iki 32 simbolių
Valdymo simboliai
-
(N/A)
Pakeisti negalima. Toliau pateikiamiems vartotojams bus priskiriama automatiškai.
Po serverio autentifikavimo užregistruoti vartotojai
uuid
Ne
-
-
-
Pakeisti negalima. Automatiškai priskiriama registruojant vartotoją.
sdl_digest
Ne
-
-
-
Pakeisti negalima. Automatiškai sugeneruojama, kai registruojama arba keičiamas slaptažodis.
uac_advbox_digest1
Ne
-
-
-
Pakeisti negalima. Automatiškai sugeneruojama, kai registruojama arba keičiamas slaptažodis.
uac_advbox_digest2
Ne
-
-
-
Pakeisti negalima. Automatiškai sugeneruojama, kai registruojama arba keičiamas slaptažodis.
pin_digest
Ne
-
-
-
Pakeisti negalima. Automatiškai sugeneruojama, kai registruojama arba keičiamas PIN.
server_user_flg
Ne
-
-
-
Pakeisti negalima. Tai yra identifikavimo žyma vartotojui, užsiregistravusiam atlikus serverio autentifikavimą.
server_user_gp_key
Ne
-
-
-
Pakeisti negalima. Tai grupė, kuriai priklauso vartotojas, užsiregistravęs atlikęs serverio autentifikavimą.
server_user_gp_value
Ne
-
-
-
Pakeisti negalima. Tai grupė, kuriai priklauso vartotojas, užsiregistravęs atlikęs serverio autentifikavimą.
non_expire_password
Taip
1 arba 0
Bet koks simbolis, išskyrus „1“ (įjungti) arba „0“ (išjungti)
Jei šis elementas neįvestas, rodoma „0“ (išjungta).
next_password_change_required
Taip
1 arba 0
Bet koks simbolis, išskyrus „1“ (įjungti) arba „0“ (išjungti)
Jei šis elementas neįvestas, rodoma „0“ (išjungta).
CharSet
-
-
-
-
UTF8 stulpelio linijoje bus parašyta „CharSet:UTF8“.
Failo pradžioje esanti eilutė yra stulpelio eilutė.
Elementų pavadinimai gali būti pateikiami ne iš eilės.
CSV failų palaikomos koduotės yra UTF-8, SJIS, BIG5, GB2312 ir korėjietiška.
Tekstines eilutes eksportuotuose CSV failuose supa „[“ ir „]“, jei atitinkama bent viena iš toliau pateiktų sąlygų. Redaguodami CSV failą ir pridėdami naujas eilutes, kurios atitinka toliau pateiktas sąlygas, tokias tekstines eilutes išskirkite „[“ ir „]“.
„0“ prasidedantys skaičiai
Ilgesni nei 12 skaitmenų skaičiai
Tekstinės eilutės, kurias supa „[“ ir „]“
A156-054