Skyriaus ID funkcijos naudojimas, siekiant valdyti spausdinimą naudojant kompiuterį

Skyriaus ID valdymo funkciją galite naudoti spausdinimo operacijoms, atliekamoms kompiuteriu, valdyti. Šią funkciją naudokite, jei norite pagerinti saugą arba stebėti, kiek puslapių atspausdinama.
1
Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja). „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [User Management]  [Department ID Management].
4
Spustelėkite [Edit].
5
Panaikinkite operacijų žymėjimą, norėdami jas apriboti.
Atžymėjus operaciją, vykdant tokio tipo užduotį reikės įvesti skyriaus ID.
Šį žymės langelį pasirinkite, jei norite priimti spausdinimo užduotis ir nespalvotas spausdinimo užduotis iš spausdintuvo tvarkyklių, kurios nepalaiko skyriaus ID valdymo.
6
Spustelėkite [OK].
A156-05E