<Bendrieji>

Šiame skyriuje aprašomi funkcijų parametrai, pavyzdžiui, popieriaus tiekimo parametrai, popieriaus išvesties parametrai ir spausdinimo parametrai.
Atsižvelgiant į prie aparato prijungtos pasirinktinės įrangos konfigūraciją, kai kurie parametrai gali būti nerodomi.
<Popieriaus šaltinio autom. pasirinkimas>
<Nustatyti>  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Popieriaus tiekimo parametrai>
Galite konfigūruoti popieriaus šaltinį, kuris bus naudojamas spausdinant, kai nustatyta parametro <Pop. pasirinkimas> reikšmė <Automat.>. Šis parametras taip pat veikia, kai dabartiniame popieriaus šaltinyje baigiasi popierius spausdinimo metu. Atitinkamo popieriaus šaltinio automatinis pasirinkimas konkrečiai funkcijai
<Popieriaus tiekimo metodo perjungimas>
<Nustatyti> <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Popieriaus tiekimo parametrai>
Kai įprastai naudojate popierių su logotipais, pvz. iš anksto paruoštus blankus, kai spausdinate tiek vienpusius, tiek dvipusius spaudinius, galite nustatyti šio parametro reikšmę <Spausd. pus. pirm.>, kad atspausdintumėte tiek vienpusių, tiek dvipusių spaudinių pirmą puslapį nekeisdami popieriaus padėties. Iš anksto išspausdinto popieriaus įdėjimas
<Pristabdytos užduoties laiko pabaiga>
<Nustatyti>  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Popieriaus tiekimo parametrai>
Jei nustatyta šio parametro reikšmė <Įjungt.> ir užduotis sustabdoma, nes trūksta popieriaus ir pan., aparatas automatiškai pradeda spausdinti kitą užduotį praėjus nurodytam laikotarpiui.
<Užduočių atskyriklis tarp užduočių>
<Nustatyti>  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Popieriaus išvesties parametrai>
Tai suteikia galimybę prieš pradedant kiekvieną užduotį įdėti nurodyto popieriaus, kai iš eilės spausdinamos kelios užduotys.
<Užduočių atskyriklis tarp kopijų>
<Nustatyti>  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Popieriaus išvesties parametrai>
Tai suteikia galimybę įdėti nurodyto popieriaus spausdinant kiekvieną kopijų rinkinį, kad jie būtų atskirti. Nustačius šią funkciją, popierius įdedamas tada, kai spausdinama rūšiavimo (puslapių eilės tvarka) režimu.
<Spausdinimo pirmumas>
<Nustatyti>  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Spausd. param.>
Galima nustatyti, kad užduotis, kuriai nustatytas didesnis pirmumas, būtų spausdinama atlikus apdorojamą užduotį.
<Chrom. sp. konv. į dvisp. atsp. spalv.>
<Nustatyti> <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Spausd. param.>
Galite pasirinkti nurodytą spalvą, naudojamą spausdinant dvispalviu režimu, kurį naudojant spausdinama juodai ir nurodyta spalva. Dvispalvį režimą galima naudoti spausdinant. Šis parametras taikomas dvispalviam spausdinimo režimui.
Visos chromatinės spalvos: Nurodant spalvą, kuri vaizdo duomenyse bus naudojama visoms chromatinėms spalvoms, išskyrus juodą.
Tik apytikslės spalvos: Kai vaizdo duomenyse spalva naudojama tik nurodytai spalvai (arba apytikslei spalvai), o juoda naudojama visoms kitoms chromatinėms spalvoms.
Pagal pavyzdį pakeistos spalvos ir parametrai
Kai vaizdo duomenims nurodomas dvispalvis režimas su toliau nurodytomis spalvomis, jos pakeičiamos, kaip nurodyta toliau.
Originaliuose vaizdo duomenyse esančios spalvos: Raudona, oranžinė, mėlyna, juoda
Dvispalviame režime nurodyta raudona
Vaizdo duomenys
„Visos chromatinės spalvos“
„Tik apytikslės spalvos“
Raudona
Raudona
Raudona
Oranžinė
Raudona
Raudona
Mėlyna
Raudona
Nespalvota
Nespalvota
Nespalvota
Nespalvota
<Aut. pristabdytų užduočių naikinimas>
<Nustatyti>  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Spausd. param.>
Jei nustatyta šio parametro reikšmė <Įjungt.> ir užduotis sustabdoma dėl popieriaus strigties ir pan., aparatas automatiškai panaikina užduotį praėjus nurodytam laikotarpiui.

A156-08Y