IPv6 adreso nustatymas

Toliau pateikti IPv6 adresų tipai. Jei reikia, registruokitės. Galima užregistruoti iki keturių nuo būklės nepriklausančių adresų. Atlikite ryšio bandymus, jei reikia.
Tipas
Paaiškinimas
Vietinio susiejimo adresas
Adresai, kuriuos galima naudoti tik toje pačioje nuorodoje ir kurie automatiškai sukuriami nieko nenustatant. Negalima naudoti, jei neatitinka maršrutizatoriaus diapazono.
Nuo būsenos nepriklausantis adresas
Adresai, kurie sukuriami automatiškai remiantis prefiksu, apie kurį praneša maršrutizatorius, ir aparato MAC adresu, net ir aplinkoje be DHCP serverio.
Rankiniu būdu įvestas adresas
Adresai, kurie įvedami rankiniu būdu. Nurodomas prefikso ilgis ir numatytasis maršrutizatoriaus adresas.
Nuo būsenos priklausantis adresas
Iš DHCP serverio gaunami adresai.

IPv6 adreso nustatymas

1
Paleiskite „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja). „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [Network Settings]   [IPv6 Settings].
4
Pasirinkite [Use IPv6] ir sukonfigūruokite reikiamus parametrus.
[Use IPv6]
Pažymėkite šį žymės langelį, kad aparate įjungtumėte IPv6. Kai IPv6 nenaudojate, panaikinkite šio žymės langelio žymėjimą.
[Use Stateless Address]
Pažymėkite šį žymės langelį, kai naudojate nuo būsenos nepriklausantį adresą. Kai nuo būsenos nepriklausančio adreso nenaudojate, panaikinkite šio žymės langelio žymėjimą.
[Use Manual Address]
Jei norite rankiniu būdu įvesti IPv6 adresą, pažymėkite šį žymės langelį ir atitinkamuose teksto laukuose įveskite IP adresą, prefikso ilgį ir numatytąjį maršrutizatoriaus adresą.
Negalima naudoti toliau nurodytų adresų.
Su IPv4 suderinami adresai (IPv6 adresai, kuriuose viršutiniai 96 bitai yra „0“, o IPv4 adresas yra apatiniuose 32 bituose)
Su IPv4 susieti adresai (IPv6 adresai, kuriuose viršutiniai 96 bitai yra „0:0:0:0:ffff:“, o IPv4 adresas yra apatiniuose 32 bituose)
[IP Address]
Įveskite IPv6 adresą. Negalima įvesti adresų, prasidedančių „ff“ (arba sudėtinių adresų).
[Prefix Length]
Įveskite skaičių, nurodantį, kiek yra tinklo adresui galimų bitų.
[Default Router Address]
Jei reikia, nurodykite numatytojo maršrutizatoriaus IPv6 adresą. Negalima įvesti adresų, prasidedančių „ff“ (arba sudėtinių adresų).
[Use DHCPv6]
Pažymėkite šį žymės langelį, kai naudojate nuo būsenos priklausantį adresą. Kai DHCPv6 nenaudojate, panaikinkite šio žymės langelio žymėjimą.
[Only Acquire Stateful Address Prefix]
Pažymėkite šį žymės langelį, kad iš DHCP serverio būtų gauta tik pirmoji nuo būsenos priklausančio adreso pusė, naudojant DHCPv6.
5
Spustelėkite [OK].

IPv6 adreso ryšio patikrinimas

Kai aparatas tinkamai prijungtas, „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) prisijungimo ekranas gali būti rodomas kompiuteryje („Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) paleidimas).
Net jei IP adresai yra tinkamai nustatyti, bet aparatas prijungtas prie sujungimo šakotuvo, aparatas gali būti neprijungtas prie tinklo. Tokiu atveju atidėkite aparato ryšio pradžios laiką ir bandykite vėl prisijungti. Prisijungimo prie tinklo laukimo laiko nustatymas
A156-02K