Càrrega de paper preimprès

Quan carregueu paper que s'hagi preimprès amb un logotip, pareu atenció a l'orientació del paper amb independència de si utilitzeu el calaix de paper o la safata multiús. Carregueu el paper correctament de manera que la impressió es porti a terme a la mateixa cara que el logotip.
En aquesta secció es descriu com carregar paper preimprès amb l'orientació correcta. Per obtenir una descripció del procediment general per carregar paper al calaix de paper o a la safata multiús, vegeu Mètode de càrrega de paper bàsic.
Manera adequada de carregar paper preimprès quan s'estableix <Canviar mètode alimentació paper> en <Priorit. cara impr.>
Calaix de paper: logotip cap avall
Font del paper que no sigui el calaix de paper: logotip cap amunt

Càrrega de paper amb logotips al calaix

El mètode de càrrega és diferent en funció de si l'orientació del paper que té el logotip imprès és horitzontal o vertical. Carregueu el paper amb la cara del logotip (la cara on s'ha d'imprimir) cap amunt, tal com s'indica a les il·lustracions següents.
Paper en orientació vertical
Els resultats d'impressió
Paper amb orientació apaïsada
Els resultats d'impressió

Càrrega de paper amb logotips a la safata multiús

El mètode de càrrega és diferent en funció de si l'orientació del paper que té el logotip imprès és horitzontal o vertical. Carregueu el paper amb la cara del logotip (la cara on s'ha d'imprimir) cap avall tal com s'indica a les il·lustracions següents.
Paper en orientació vertical
Els resultats d'impressió
Paper amb orientació apaïsada
Els resultats d'impressió
A14F-00X