Comprovació de la quantitat de consumibles restants

Porteu a terme els procediments següents per comprovar la quantitat restant de consumibles. En concret, comproveu si necessiteu preparar un cartutx de tòner nou abans d'imprimir una gran quantitat de documents.
 (Monitor estat) <Estat del dispositiu>  <Informació sobre consumibles>
Podeu comprovar la quantitat restant de consumibles des de Remote UI (IU remota). Comprovació de l'estat de l'equip
A14F-01C