Ajust de la qualitat d'impressió

Ajusteu les opcions següents si els resultats d'impressió no són satisfactoris.

Ajust de gradació

Si la reproducció de la gradació del color és tan deficient que la gradació impresa és molt diferent de les dades impreses, realitzeu ajusts per millorar la reproducció de la gradació del color.

Ajust automàtic del registre i la intensitat del color

L'ajust automàtic (calibratge) es porta a terme per evitar l'error de registre de color i garantir que la intensitat del color de l'original es reprodueix de manera correcta.

Ajustament de la posició d'impressió

Podeu ajustar la posició d'impressió quan la impressió estigui inclinada o sobresurti del rang d'impressió.

Reducció de la quantitat de tòner

Podeu evitar que s'adhereixi al paper massa tòner per tal de reduir els errors d'impressió, com ara una fixació del tòner deficient o un vessament.
A14F-09E