Ağ İletişimi için Anahtar ve Sertifika Kaydetme

Bilgisayarınızdan makineye anahtar/sertifika ve CA sertifikası kaydetmek için Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanabilirsiniz. Bu öğeleri kaydetmek için bir yönetici belirleyin.
Aşağıda listelenen iletişim yöntemleri bir anahtar/sertifika veya CA sertifikası kullanır. Gerçek iletişimde kayıtlı bir anahtar ve sertifika kullanmak isterseniz, anahtarı ve sertifikayı her iletişim yönteminin ayarlarında belirtmeniz gerekir. Ancak, X.509 DER biçimindeki bir CA sertifikasının her iletişim yönteminin ayarlarında belirtilmesi gerekmez. Bu tür bir sertifikayı yalnızca makineye kaydederek kullanabilirsiniz.

Anahtar ve Sertifika Kaydetme

Anahtarlar ve sertifikalar (sunucu sertifikaları) Uzak Kullanıcı Arabirimi üzerinden kaydedilebilir. Makine üzerinde kaydedilebilecek anahtarlar ve sertifikalar hakkında bilgi için bkz. Sistem Teknik Özellikleri.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Cihaz Yönetimi]  [Anahtar ve Sertifika Ayarları] öğelerine tıklayın.
4
[Anahtar ve Sertifikayı Kaydet] öğesine tıklayın.
5
[Yükle] öğesine tıklayın.
6
Anahtarı ve sertifikayı yükleyin.
[Dosya Seç] seçeneğine tıklayın, yüklenecek dosyaları (anahtar ve sertifika) belirtin ve [Yüklemeyi Başlat] seçeneğine tıklayın.
7
Anahtarı ve sertifikayı kaydedin.
1
Kaydetmek istediğiniz anahtar ve sertifikayı seçip [Kaydet] seçeneğine tıklayın.
2
Anahtar adını ve parolayı girip [Tamam] seçeneğine tıklayın.
[Anahtar Adı]
Makineye kaydedilen anahtarın adını girmek için alfanümerik karakterler kullanın.
[Parola]
Kaydedilecek dosya için ayarlanan özel anahtarın parolasını girmek için alfanümerik karakterler kullanın.
Anahtarları ve sertifikaları yönetme
4. adımda gösterilen ekranda ayrıntılı ayarları denetleyebilir veya anahtarları ve sertifikaları silebilirsiniz.
 gösterilirse anahtar bozuk veya geçersizdir.
 gösterilirse anahtarın sertifikası mevcut değildir.
Sertifikayla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için bir anahtar adına tıklayın. Sertifikanın geçerli olup olmadığını denetlemek için bu ekrandaki [Sert. Doğrula] seçeneğine de tıklayabilirsiniz.
Anahtar ve sertifikayı silmek için silmek istediğiniz anahtar ve sertifikayı seçip [Sil]  [Tamam] öğelerine tıklayın.

CA Sertifikası Kaydetme

X.509 DER biçimindeki CA sertifikaları makinede önceden yüklüdür. Belirli bir fonksiyon için gerekirse yeni bir CA sertifikası kaydedebilirsiniz. Makine üzerinde kaydedilebilecek CA sertifikaları hakkında bilgi için bkz. Sistem Teknik Özellikleri.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Cihaz Yönetimi]  [CA Sertifikası Ayarları] öğelerine tıklayın.
4
[CA Sertifikasını Kaydet] öğesine tıklayın.
5
[Yükle] öğesine tıklayın.
6
CA sertifikasını yükleyin.
[Dosya Seç] seçeneğine tıklayın, yüklenecek dosyayı (CA sertifikası) belirtin ve [Yüklemeyi Başlat] seçeneğine tıklayın.
7
CA sertifikasını kaydedin.
Kaydetmek istediğiniz CA sertifikasını seçip [Kaydet] seçeneğine tıklayın.
CA sertifikalarını yönetme
4. adımda gösterilen ekranda ayrıntılı ayarları denetleyebilir veya CA sertifikalarını silebilirsiniz.
CA sertifikasıyla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için öğesine tıklayın. CA sertifikasının geçerli olup olmadığını denetlemek için bu ekrandaki [Sert. Doğrula] seçeneğine de tıklayabilirsiniz.
CA sertifikasını silmek için silmek istediğiniz sertifikayı seçip [Sil]  [Tamam] öğelerine tıklayın.
A15S-068