<Güvenlik Ayarları>

Sistem değiştirmeyle ilgili ayarları yapılandırabilirsiniz.
<Başlangıçta Sistemi Doğrula>
<Ayarla>  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Sistem Doğrulama Ayarları>
Makineyi, başlatma sırasında makinede yüklü bellenim ve uygulamaların bütünlüğünü doğrulayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
<McAfee Embedded Control>
<Ayarla>  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Sistem Doğrulama Ayarları>
Makine çalışırken, McAfee Embedded Control fonksiyonu, gelişmiş sistem güvenilirliği için yetkisiz program değişikliklerini ve yetkisiz programların yürütülmesini önlemek için kullanılır.
<Kull. Ort. İçin Önerilen Güvenlik Ayarı>
<Ayarla>  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>
Artık yalnızca makinenin ortam türünü seçerek, kullanım ortamınız için önerilen tüm güvenlik ayarlarını belirtebilirsiniz. Kullanılabilir ortam türleri için "Güvenlik Ayarları Kılavuzu" kısmına göz atın. Güvenlik Ayarları Kılavuzu
A15S-09A