<Ağ>

Bu bölümde ağ ayarları açıklanmaktadır.
<Çıktı Raporu>
<Ayarlar/Kayıt>  <Tercihler> <Ağ Ayarları>
<Ağ> içindeki ayarları yazdırabilirsiniz. <Çıktı Raporu>
<Ağ Bağlantısını Onayla>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ>
Bu ayar <Açık> yapılırsa ağ ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ağ bağlantıları ile ilgili hatalar oluşursa, makinenin ekranında bir hata mesajı görünür.
<IPv4 Kullan>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <IPv4 Ayarları>
IPv4'ün kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayın. IPv4 Adresi Ayarlama
<IP Adresi Ayarları>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <IPv4 Ayarları>
IPv4 adresini belirtin. IPv4 Adresi Ayarlama
<DHCP Seçeneği Ayarları>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <IPv4 Ayarları>
DHCP için isteğe bağlı ayarları belirtin. DNS Ayarlarını Yapma
<DNS Dinamik Güncellemesi Gerçekleştir>
<Ayarlar/Kayıt>  <Tercihler> <Ağ Ayarları>  <IPv4 Ayarları> / <IPv6 Ayarları>
Ana makine adı ile IP adresi arasındaki eşleme DHCP gibi bir ortamda değiştirildiğinde otomatik güncelleme yapılıp yapılmayacağını belirtin. DNS Ayarlarını Yapma
<PING Komutu>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <IPv4 Ayarları>
IPv4 adresinin düzgün ayarlanıp ayarlanmadığını test eder. Bir IPv4 Adresi için Bağlantı Testi Yapma
<IPv6 Kullan>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <IPv6 Ayarları>
IPv6'nın kullanılıp kullanılmayacağını belirtin. IPv6 Adresi Ayarlama
<Durum Bilgisiz Adres Kullan>
<Ayarlar/Kayıt>  <Tercihler> <Ağ Ayarları>  <IPv6 Ayarları>
IPv6 durumsuz adresin kullanılıp kullanılmayacağını belirtin. IPv6 Adresi Ayarlama
<Manüel Adres Kullan>
<Ayarlar/Kayıt>  <Tercihler> <Ağ Ayarları>  <IPv6 Ayarları>
IPv6 adresini manuel olarak belirtin. IPv6 Adresi Ayarlama
<DHCPv6 Kullan>
<Ayarlar/Kayıt>  <Tercihler> <Ağ Ayarları>  <IPv6 Ayarları>
DHCP sunucusundan IPv6 adresi alınıp alınmayacağını belirtin. IPv6 Adresi Ayarlama
<Sadece Durm Blgisi Olan Adres Önekini Al>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <IPv6 Ayarları>
DHCPv6 kullanılarak DHCP sunucusundan durum bilgisi olmayan adresin yalnızca ilk yarısının alınıp alınmayacağını belirtin.
<DHCP Seçeneği Ayarları>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <IPv6 Ayarları>
DHCP için isteğe bağlı ayarları belirtin. DNS Ayarlarını Yapma
<DNS Sunucu Adresi Ayarları>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>  <DNS Ayarları>
DNS sunucusu adres ayarlarını belirtin. DNS Ayarlarını Yapma
<mDNS Ayarları>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>  <DNS Ayarları>
DNS sunucusu olmayan bir sistemde DNS fonksiyonunu kullanma ayarlarını belirtin. DNS Ayarlarını Yapma
<LPD Baskı Ayarları>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
LPD yazdırma ayarlarını belirtin. LPD yazdırma kullanmak için <Açık>'ı seçin ve yazdırma verileri bir iletişim hatası vb. nedeniyle alınamadığında işin otomatik olarak iptal edileceği süreyi ayarlayın.
<RAW Baskı Ayarları>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
RAW yazdırma ayarlarını belirtin. RAW yazdırma kullanmak için <Açık>'ı seçin ve iki yönlü iletişim kullanılıp kullanılmayacağını ve yazdırma verileri bir iletişim hatası vb. nedeniyle alınamadığında işin otomatik olarak iptal edileceği süreyi ayarlayın.
<SNTP Ayarları>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
Basit Ağ Zamanı Protokolü (SNTP) için ayarları belirtin. SNTP Ayarlarını Yapma
<FTP Baskı Ayarları>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
FTP yazdırma ayarlarını belirtin. FTP yazdırma kullanmak için <Açık>'ı seçin ve gerektiği şekilde <Kullanıcı Adı> ve <Parola> ayarlarını yapın.
<FTP Bskı İşi. Ad. Göstrmk İçn UTF-8 Klln>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
FTP yazdırması yaparken dosya adlarını görüntülemek için UTF-8 kullanılıp kullanılmayacağını belirtin.
<WSD Ayarları>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
WSD ayarlarını belirtin. Yazdırma uygulamasında WSD (Aygıtlar üzerinde Web Hizmeti) kullanmak için <WSD Yazdırma Kullan> öğesini <Açık> olarak ayarlayın. Makineye yönelik bilgileri almak amacıyla WSD kullanmak için <WSD Göz Atma Kullan> öğesini <Açık> olarak ayarlayın.
<IPP Baskı Ayarları>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
IPP yazdırma ayarlarını belirtin. IPP yazdırma kullanmak için <Açık>'ı seçin ve yalnızca TLS (IPP yazdırması) ile şifrelenmiş iletişim verilerine mi izin verileceğini ve IPP kimlik doğrulaması kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayın.
<Multicast Discovery Ayarları>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
Çoklu yayın keşfi ayarlarını belirtin. Cihaz Yönetim Sistemlerinden Makineyi İzleme
<Uyku Modu Bildirim Ayarları>
<Ayarlar/Kayıt>  <Tercihler> <Ağ Ayarları> <TCP/IP Ayarları>
Uyku modu bildirimlerinin ağa çoklu yayın olarak gönderilme ayarlarını belirtin.
<HTTP Kullan>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
HTTP ayarını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
<TLS Ayarları>
<Ayarlar/Kayıt>  <Tercihler> <Ağ Ayarları> <TCP/IP Ayarları>
Bir makinenin, TLS şifreli iletişimi kullandığını onayladıktan sonra kullanılacak anahtar çiftini, TLS sürümünü ve şifreleme algoritmasını ayarlayabilirsiniz. TLS için Anahtar ve Sertifika Yapılandırma
<Proxy Ayarları>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
Proxy için ayarları belirtin. Proxy Ayarlama
<Kml Doğ Yntm Modndykn Kml Doğ Bil Dğrula>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
V4 yazıcı sürücüsünü kullanarak yazdırırken makinenin kimlik doğrulama bilgilerini kontrol edip etmeyeceğini belirtin.
<IPSec Ayarları>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları>
IPSec ayarlarını belirtin. IPSec Ayarlarını Yapılandırma
<IPSec Politika Listesi>
<Ayarlar/Kayıt>  <Tercihler> <Ağ Ayarları>
IPSec ilkeleri kaydedebilir ve öncelikler ayarlayabilirsiniz.
<TCP/IP Seçenek Ayarları>
<Ayarlar/Kayıt>  <Tercihler> <Ağ Ayarları> <TCP/IP Ayarları>
TCP seçenek penceresi ölçeğini ve MTU boyutunu belirtin.
<SNMP Ayarları>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ>
SNMP ayarlarını belirtin. SNMP ile Makineyi İzleme ve Kontrol Etme
<Ana Bl. Kynklrı MIB'sni RFC2790'a Frmtla>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ>
Ana makine kaynakları MIB'inin RFC2790 teknik özellikleri ile uyumlu olup olmadığını belirtin.
<Atanan Port Ayarları>
<Ayarlar/Kayıt>  <Tercihler> <Ağ Ayarları>
Canon sürücülerinden veya yardımcı program yazılımlarından makinenin ayrıntılı bilgilerinin yapılandırılıp yapılandırılmayacağını veya bunlara başvurulup başvurulmayacağını belirtin.
<Atanmış Port Kml Doğrulaması Yöntemi>
<Ayarlar/Kayıt>  <Tercihler> <Ağ Ayarları>
Ayrılmış port için kimlik doğrulama yöntemini belirtin.
<Bekletme Fonksiyonunu Kullan>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ>
Makineye gönderilen baskı işlerinin makinenin saklama cihazında biriktirilip biriktirilmeyeceğini belirtin.
<Paralel Al>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ>
Makineye birden fazla yazdırma işi gönderildiğinde verilerin verimli bir şekilde işlenip işlenmeyeceğini belirtin. Bu değer <Kapalı> olarak ayarlanırsa, veriler alınma sırasına göre yazdırılır ancak yazdırma hızı düşebilir.
<Başlngıçtaki Bağlntı İçin Bekleme Süresi>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ>
Makine başlatıldığında ağa bağlanmak için beklenecek süreyi belirtin. Bir Ağa Bağlanırken Bekleme Süresini Ayarlama
<Ethernet Sürücüsü Ayarları>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ>
Ethernet sürücüsü ayarlarını belirtin. Ethernet Ayarlarını Yapma
<IEEE 802.1X Ayarları>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ>
IEEE 802.1X ayarlarını belirtin. IEEE 802.1X Kimlik Doğrulaması Ayarlarını Yapılandırma
<Giden Filtresi>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ> <Güvenlik Duvarı Ayarları> <IPv4 Adres Filtresi>
Giden filtresini belirtin. Güvenlik Duvarı Ayarlarında IP Adreslerini Belirtme
<Gelen Filtresi>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ> <Güvenlik Duvarı Ayarları> <IPv4 Adres Filtresi>
Gelen filtresini belirtin. Güvenlik Duvarı Ayarlarında IP Adreslerini Belirtme
<ICMP Kullanılarak Gönderim/Alıma Daima İzin Ver>
<Ayarlar/Kayıt>  <Tercihler> <Ağ Ayarları> <Güvenlik Duvarı Ayarları> <IPv4 Adres Filtresi>  <IPv4 Adresi ICMP Ayarları>
ICMP iletişimine her zaman izin verilip verilmeyeceğini belirtin.
<Giden Filtresi>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ> <Güvenlik Duvarı Ayarları> <IPv6 Adres Filtresi>
Giden filtresini belirtin. Güvenlik Duvarı Ayarlarında IP Adreslerini Belirtme
<Gelen Filtresi>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ> <Güvenlik Duvarı Ayarları> <IPv6 Adres Filtresi>
Gelen filtresini belirtin. Güvenlik Duvarı Ayarlarında IP Adreslerini Belirtme
<ICMP Kullanılarak Gönderim/Alıma Daima İzin Ver>
<Ayarlar/Kayıt>  <Tercihler> <Ağ Ayarları> <Güvenlik Duvarı Ayarları> <IPv6 Adres Filtresi>  <IPv6 Adresi ICMP Ayarları>
ICMPv6 iletişimine her zaman izin verilip verilmeyeceğini belirtin.
<Giden Filtresi>
<Ayarla>  <Tercihler>  <Ağ>  <Güvenlik Duvarı Ayarları>  <MAC Adresi Filtresi>
Giden filtresini belirtin. Güvenlik Duvarı Ayarlarında MAC Adreslerini Belirtme
<Gelen Filtresi>
<Ayarla>  <Tercihler>  <Ağ>  <Güvenlik Duvarı Ayarları>  <MAC Adresi Filtresi>
Gelen filtresini belirtin. Güvenlik Duvarı Ayarlarında MAC Adreslerini Belirtme
<IP Adresi Blok Kaydı>
<Ayarlar/Kayıt>  <Tercihler>  <Ağ Ayarları>  <Güvenlik Duvarı Ayarları>
IP adresi filtresi ile engelleme günlüğünü görüntüler. Güvenlik Duvarı Ayarlarında IP Adreslerini Belirtme
<Mopria Kullan>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ>
Mopria® hizmetini destekleyen akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlardan verilerin doğrudan yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtin. Makineyi Uygulamalar Üzerinden Kullanma
<AirPrint Kullan>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ>
AirPrint'i destekleyen bir iPhone, iPad, iPod Touch veya Mac'ten doğrudan yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtin. AirPrint'i Kullanma
<AirPrint İçin Görüntüleme Hataları>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ>
AirPrint ile yazdırırken baskı verileriyle ilgili bir sorun nedeniyle baskı beklendiği gibi yapılamıyorsa kumanda panelinde bir hata ekranı görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtin.
Bu öğe <Açık> olarak ayarlanırsa kumanda panelinde bir hata ekranı görüntülenir. Hata ekranını kontrol ettikten sonra işi iptal edin. Bu öğe <Kapalı> olarak ayarlanırsa kumanda panelinde bir hata ekranı görüntülenmez ancak iş geçmişinde bu iş <Hata> belirtilmiş olarak kalır.
<Konum Bilgileri>
<Ayarlar/Kayıt>  <Tercihler> <Ağ Ayarları>
Cihaz konum bilgisi ayarlarını belirtin. AirPrint'i Kullanma
<IPP'yi Her Yerde Kullan>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ>
Doğrudan IPP Everywhere'i destekleyen Chromebook cihazlardan yazdırmaya izin verilip verilmeyeceğini belirtin. Makineyi Uygulamalar Üzerinden Kullanma
<Universal Print Ayarları>
<Ayarlar/Kayıt>  <Tercihler> <Ağ Ayarları>
Universal Print ayarlarını belirtin. Microsoft Bulut Hizmetini Kullanarak Yazdırma (Universal Print)
<Arabirim Seçin>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ>
Tek başına bir kablolu LAN mı yoksa kablosuz LAN mı, aynı anda kablolu LAN ve kablosuz LAN mı yoksa aynı anda kablolu LAN ve başka bir kablolu LAN mı kullanacağınızı seçin. Ağ Bağlantısı Yöntemini Seçme
<Kablosuz LAN Ayarları>
<Ayarla>  <Tercihler>  <Ağ>
Kablosuz LAN ayarlarını belirtin. Kablosuz LAN'a Bağlanma
<Güç Tasarrufu Modu>
<Ayarla>  <Tercihler>  <Ağ>  <Kablosuz LAN Ayarları>
Makinenin kablosuz LAN yönlendirici tarafından gönderilen sinyallere göre güç tasarrufu moduna düzenli aralıklarla ayarlanıp ayarlanmayacağını belirtin. Kablosuz LAN'a Bağlanma
<Bağlantı Bilgileri>
<Ayarla>  <Tercihler>  <Ağ>  <Kablosuz LAN Ayarları>
Kablosuz LAN'ın ayar bilgilerini görüntüler. Kablosuz LAN ayarlarını ve bilgilerini kontrol etme
<Doğrudan Bağlantı Kullan>
<Ayarla>  <Tercihler>  <Ağ>  <Doğrudan Bağlantı Ayarları>
Doğrudan bağlantı kullanılıp kullanılmayacağını belirtin. Doğrudan Bağlama
<Doğrudan Bağlantı Tipi>
<Ayarla>  <Tercihler>  <Ağ>  <Doğrudan Bağlantı Ayarları>
Doğrudan bağlantının türünü seçin. Doğrudan Bağlama
<Wi-Fi Direct için Cihaz Adı>
<Ayarla>  <Tercihler>  <Ağ>  <Doğrudan Bağlantı Ayarları>
Doğrudan bağlantılar (Wi-Fi Direct) için kullanılacak cihaz adını belirtin.
<Doğr. Bağlantı Sonlandırmaya Kadar Süre>
<Ayarla>  <Tercihler>  <Ağ>  <Doğrudan Bağlantı Ayarları>
Doğrudan bağlantı kullanarak iletişim yapılırken hiçbir veri iletimi/alımı olmadan uzun bir süre geçtiğinde iletişimin otomatik olarak sonlandırılacağı süreyi belirtin.
<Erişim Noktası Modu Ayarları>
<Ayarla>  <Tercihler>  <Ağ>  <Doğrudan Bağlantı Ayarları>
Erişim noktası modunun ayarlarını belirtin.
<SSID/Ağ Anahtarı Belirlenmişse Etkin Tut>
<Ayarla>  <Tercihler>  <Ağ>  <Doğrudan Bağlantı Ayarları>
<Erişim Noktası Modu Ayarları> içinde <Özel SSID Kullan> ve <Özel Ağ Anahtarını Kullan> etkinleştirilirse <Mobil Portal> içinde <Doğrudan Bağlantı> kullanılırken doğrudan bağlantılar <Etkinleştir> seçeneğine basmadan yapılabilir.
<Doğrudan Bağlantı IP Adresi Ayarları>
<Ayarla>  <Tercihler>  <Ağ>  <Doğrudan Bağlantı Ayarları>
Doğrudan bağlantı kullanarak bağlanan mobil cihazlara dağıtılacak IP adresini belirtin.
<Oturum Ayarları>
<Ayarlar/Kayıt>  <Tercihler> <Ağ Ayarları>
Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açtıktan sonra geçecek zaman aşımı süresini ayarlayın.
<IP Adresi Ayarları>
<Ayarla>  <Tercihler>  <Ağ>  <Alt Hat Ayarları>
Aynı anda hem kablolu LAN hem de kablosuz LAN kullanırken kablosuz LAN (alt hat) ile kullanılacak IPv4 adresini belirtin.
<Mobil Cih. İletişim İçin Öncelik Hattı>
<Ayarla>  <Tercihler>  <Ağ>  <Alt Hat Ayarları>
Aynı anda hem kablolu LAN (ana hat) hem de kablosuz LAN (alt hat) kullanırken mobil cihazlara bağlanacak hattı seçin.
<Ethernet Sürücüsü Ayarları>
<Ayarla>  <Tercihler>  <Ağ>  <Alt Hat Ayarları>
Alt hat için ethernet sürücüsü ayarlarını belirtin. Ethernet Ayarlarını Yapma
<Giden Filtresi>
<Ayarla>  <Tercihler>  <Ağ>  <Alt Hat Ayarları> <Güvenlik Duvarı Ayarları> <IPv4 Adres Filtresi>
Alt hat ayarlarında aktarım filtresini belirtin. Alt Hattın Güvenlik Duvarını Yapılandırma
<Gelen Filtresi>
<Ayarla>  <Tercihler>  <Ağ>  <Alt Hat Ayarları>  <Güvenlik Duvarı Ayarları> <IPv4 Adres Filtresi>
Alt hat ayarlarında alım filtresini belirtin. Alt Hattın Güvenlik Duvarını Yapılandırma
<DNS Sunucu Adresi Ayarları>
<Ayarla>  <Tercihler>  <Ağ>  <Alt Hat Ayarları> <Sistem Verisi İletişim Ayarları>
Alt hat için DNS sunucusu adresi ayarlarını belirtin. DNS Ayarlarını Yapma
<Proxy Ayarları>
<Ayarla>  <Tercihler>  <Ağ>  <Alt Hat Ayarları> <Sistem Verisi İletişim Ayarları>
Alt hat için proxy ayarlarını belirtin. Proxy Ayarlama
<Kullanılacak Hattı Seçin>
<Ayarla>  <Tercihler>  <Ağ>  <Alt Hat Ayarları> <Sistem Verisi İletişim Ayarları>
Sistem veri iletişimi için kullanılacak hattı seçin. Sistem Veri İletişimini Yapılandırma
<Statik Yönlendirme Ayarları>
<Ayarla>  <Tercihler> <Ağ>
IPv4 adresleri için statik yönlendirme ayarlarını belirtin. Statik Yönlendirmeyi Ayarlama
A15S-08J