ניהול יישומי MEAP

בנוסף לבדיקת פרטים ושינוי הגדרות, ניתן לשדרג יישומי MEAP או להסיר התקנה של יישומים באמצעות ה-SMS מהממשק המרוחק.
בזמן שאתה פועל על מסך ה-SMS, אל תשתמש בלחצן [Back] בדפדפן האינטרנט שלך, ייתכן שמסך ה-SMS לא יפעל כראוי.
1
היכנס לממשק המשתמש המרוחק. הפעלת ממשק המשתמש המרוחק
2
לחץ על [Service Management Service] בדף הפורטל.
3
הגדר את ההגדרות כדי להציג את מסך האימות.
[Device Serial Number: <Serial Number>]
המספר הסידורי של המכשיר מוצג. השתמש במספר זה בעת רכישת קובץ רישיון. רכישת קובץ הרישיון
תפריט
אם תלחץ על פריט, דף הניהול של הפריט יופיע.
[MEAP Application Management]: ניהול יישומי MEAP המותקנים מתבצע בעיקר בעמוד זה.
[Install MEAP Application]: מוצג דף להתקנה ועדכון של יישומי MEAP. התקנת יישומי MEAP
[System Management]: מוצג דף לניהול יישומים ומידע הקשור למערכת MEAP.
[Resource Information]
מציג את כמות השימוש, הכמות שנותרה וקצב השימוש של שטח התקן האחסון וכן זיכרון המשמש יישום MEAP ויישומי מערכת.
[MEAP Application Management]
מציג שם יישום MEAP והגרסה שלו, תאריך העדכון, מצב הפעולה ומצב הרישיון.
אם תלחץ על שם יישום MEAP, יוצג מידע מפורט כגון שם החברה וכמות השימוש בזיכרון עבור כל יישום. ניהול הרישיונות מתבצע מכאן. ניהול רישיונות יישומי MEAP
עבור מצב הפעולה, מוצג אחד מהאפשרויות הבאות.
אם תלחץ על [Start] / [Stop] לחצן הממוקם בצד ימין של מצב הפעולה, ניתן להתחיל/להפסיק את השימוש ביישום MEAP.
אם תלחץ [Uninstall], היישום MEAP מוסר.
עבור מצב רישיון, מוצג אחד מהאפשרויות הבאות.
[To Portal]/[Log Out]
לחץ כדי להציג את דף הפורטל של ממשק המשתמש המרוחק או את מסך הכניסה של ממשק המשתמש המרוחק.
התחלת או הפסקת השימוש ביישום MEAP
הגדרת מידע האימות של יישום MEAP
הסרת התקנה של יישום MEAP
4
כשתסיים את הפעולה, לחץ [Log Out].
כאשר אתה סוגר את ה-SMS, הקפד להתנתק. אם תסגור את דפדפן האינטרנט מבלי להתנתק, לא תוכל להשתמש ב-SMS למשך זמן מה.
A14Y-0AL