הגבלת השימוש בלוח הבקרה

ניתן להגביל את השימוש בפונקציות ובמקשים בלוח הבקרה כדי להגן על הגדרות המכשיר מפני הפעלות או שינויים בהיסח הדעת.
1
הפעל את ‏ Remote UI (ממשק משתמש מרוחק). הפעלת ממשק המשתמש המרוחק
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [Device Management]‏  [Key Lock/Function Lock Settings].
4
בחר במקשים ובפונקציות שברצונך לנעול ולחץ על [OK].
ייבוא באצווה/ייצוא באצווה
ניתן לייבא/לייצא הגדרות אלה מול מודלים שתומכים בייבוא אצווה של הגדרות אלה. ייבוא/ייצוא של נתוני ההגדרות
הגדרה זו כלולה בתוך [Settings/Registration Basic Information] בעת ייצוא אצווה. ייבוא/ייצוא כל ההגדרות
A14Y-063