ניהול המכשיר

כדי להפחית את הסיכונים השונים הקשורים לשימוש במכשיר זה, כגון דליפות של מידע אישי או שימוש לא מורשה בידי גורמי צד שלישי, נדרשים אמצעי אבטחה רציפים ויעילים. מנה מנהל מערכת לניהול הגדרות חשובות של המכשיר, כגון הרשאות גישה והגדרות אבטחה, כדי להבטיח שהשימוש במכשיר נעשה באופן מאובטח.

הגדרת מערכת הניהול הבסיסית

הגבלת הסיכונים כתוצאה מהזנחה, שגיאות הפעלה ושימוש לא ראוי

הבטחת ניהול יעיל

ניהול התצורה וההגדרות של המערכת

אחרים

A14Y-04S