ביטול הדפסה

ניתן לבטל הדפסה לפני סיום הפעולה. ניתן גם לבטל עבודת הדפסה בלוח הבקרה של המכשיר. בדיקת סטטוס ההדפסה והיומן
1
לחץ פעמיים על סמל המדפסת המוצג במגש המשימות של שולחן העבודה.
הפעולות שיש לבצע כשסמל המדפסת אינו מוצג
פתח את קובץ המדפסת, ולחץ או לחץ פעמיים על סמל המכשיר.
2
בחר במסמך שברצונך לבטל ולאחר מכן לחץ על [Document]‏  [Cancel].
אם אינך מוצא את המסמך שברצונך לבטל, המסמך נמצא בתהליך שליחה אל המכשיר. במקרה זה, אינך רשאי לבטל את ההדפסה במחשב.
3
לחץ על [Yes].
ההדפסה מבוטלת.
1
לחץ על סמל המדפסת המוצג ב-Dock.
2
בחר במסמך שברצונך לבטל ולחץ על [Delete] או .
ההדפסה מבוטלת.
A14Y-03R