הדפסה באמצעות שירות Microsoft Cloud (הדפסה אוניברסלית)

Universal Print הוא שירות של Microsoft המאפשר לך להדפיס מסמכים דרך ענן. אין צורך להתקין מנהל מדפסת כדי להדפיס מסמכים מהמחשב שלך. ניתן גם להדפיס מסמכים מרחוק כל עוד המחשב שלך מחובר לאינטרנט.
תנאי שימוש
כדי להשתמש בהדפסה אוניברסלית, עליך להירשם תחילה כמשתמש שירות Microsoft 365 ולהשתמש בשירות Azure Active Directory.
לא ניתן להשתמש ב-Universal Print לתקשורת באמצעות קו משנה.
הגדרות דרושות
הגדרות מנהל מערכת
השתמש בממשק משתמש מרוחק כדי לרשום מכשיר זה ב-Azure Active Directory. רישום מכשיר זה ב-Azure Active Directory
הגדרות משתמש
קבע את תצורת המחשב שלך כך שניתן יהיה להשתמש בהדפסה אוניברסלית. קביעת תצורת מדפסת הרשומה ב-Azure Active Directory במחשב שלך
כאשר נעשה שימוש בשרת Proxy
כדי להשתמש בהדפסה אוניברסלית דרך שרת Proxy, עליך לקבוע גם את תצורת הגדרות Proxy במחשב שלך.
שיוך משתמשים ומשימות הדפסה אוניברסלית
ניתן לשייך משימות הדפסה אוניברסלית עם משתמשים מאומתים באמצעות אימות משתמש. עדיין ניתן להשתמש בהדפסה אוניברסלית מבלי לקבוע את תצורת הגדרות אלה. קביעת תצורת הגדרות משתמש של הדפסה אוניברסלית
הדפסה באמצעות הדפסה אוניברסלית
עיין באתר Microsoft למידע אודות הדפסה באמצעות הדפסה אוניברסלית.
במערכות הפעלה מסוימות, עלולות להתרחש שגיאות הדפסה או בעיות עם תוצאות ההדפסה. עיין בפתרון בעיות של הדפסה אוניברסלית באתר Microsoft למידע אודות תאימות מערכת ההפעלה שלך.
כאשר הדפסת האחסון המאולץ מופעלת, משימות הדפסה אוניברסלית יפעלו כפי שמוגדר תחת הגדרות. קביעת תצורת הגדרות של דחיית הדפסה במתכוון

רישום מכשיר זה ב-Azure Active Directory

1
הפעל את ‏ Remote UI (ממשק משתמש מרוחק). הפעלת ממשק המשתמש המרוחק
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [Network Settings]‏  [Settings for Universal Print].
4
לחץ על [Edit] עבור [Basic Settings].
5
סמן את תיבת הסימון [Use Universal Print] והזן את שם המדפסת בשדה [Printer Name].
כדי לאמת את אישור השרת שנשלח מהשרת, סמן את תיבת הסימון [Verify Server Certificate].
כדי להוסיף CN (שם משותף) לפריטים המיועדים לאימות, סמן את תיבת הסימון [Add CN to Verification Items].
שנה את ההגדרה [Application ID],‏ [Azure Active Directory Authentication URL] או את ההגדרה [Azure Active Directory Registration URL] בהתאם לסביבת הענן שלך.
6
לחץ על [OK].
7
לחץ על [Register] ב-[Registration Status].
8
המתן מספר שניות, ולאחר מכן לחץ על [].
9
לחץ על קישור ה-URL המוצג עבור [URL for Registration].
10
בצע את ההוראות שעל המסך כדי לרשום את המכשיר.
11
המתן מספר שניות, ולאחר מכן לחץ על [] במסך ממשק המשתמש המרוחק.
לאחר סיום הרישום, ההודעה [Registered] תופיע תחת [Registration Status].
12
הצג את מסך ניהול ההדפסה האוניברסלית של Azure Active Directory בדפדפן האינטרנט שלך.
13
בחר במכשיר הרשום ולחץ על [Share Printer].
כדי לשנות את השם המוצג במחשב, הזן שם חדש תחת [שם שיתוף של מדפסת], ולאחר מכן לחץ על [Share Printer].
ההודעה [Printer shared.] מופיעה בחלק הימני העליון של המסך.
14
לחץ על [חברים], ולאחר מכן לחץ על [Add].
15
בחר בחברים ובקבוצות שישתמשו במדפסת הרשומה מהרשימה.
החברים והקבוצות שנבחרו יוכלו להשתמש במדפסת.

כדי למחוק מדפסת רשומה

1
הפעל את ‏ Remote UI (ממשק משתמש מרוחק). הפעלת ממשק המשתמש המרוחק
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [Network Settings]‏  [Settings for Universal Print].
4
לחץ על [Registration Status] עבור [Unregister].
5
לחץ על [OK].
6
הצג את מסך ניהול התקן ב-Azure Active Directory בדפדפן האינטרנט שלך.
7
בחר את הדגם שברצונך למחוק ולחץ על [מחק].

קביעת תצורת מדפסת הרשומה ב-Azure Active Directory במחשב שלך

1
לחץ על []‏  [ הגדרות]‏  [חשבונות].
2
לחץ על [גישה לחשבון עבודה או בית ספר]‏  [התחבר].
3
פעל בהתאם להנחיות המופיעות במסך כדי להתחבר אל חשבון Microsoft 365.
4
לחץ על [בית]‏  [Devices].
5
לחץ על [Printers & scanners]‏  [Add a printer or scanner].
6
בחר את המדפסת הרשומה מהרשימה.
A14Y-047