عملیات اصلی

هرچند عملکردها و تنظیمات متفاوت هستند، روش‌های عملکرد دکمه‌های نشان داده شده در صفحه نمایش و مراحل انتخاب موارد یکسان است. در این بخش، روش‌های عملکرد دکمه‌هایی که بیشتر روی صفحه نشان داده می‌شود و همچنین نحوه انتخاب موارد توضیح داده شده است.
استفاده از /
پیمایش در صفحه
نوار پیمایش در طرف راست صفحه نشان داده می‌شود زمانی که همه اطلاعات در یک صفحه نمی‌گنجد. اگر نوار پیمایش نشان داده شد، از  /  برای پیمایش به طرف بالا یا پایین استفاده کنید. متن و رنگ پس‌زمینه مورد، زمان انتخاب شدن برعکس می‌شود.
تغییر مقدار تنظیم
از  /  برای وارد کردن مقادیر استفاده کنید. اگر در بالا سمت چپ صفحه نشان داده شد، می‌توانید مقادیر را به‌طور مستقیم با استفاده از کلیدهای عددی وارد کنید. وارد کردن نویسه
مقادیر موجود در ( ) که در زیر کادر ورود نشان داده می‌شود محدوده مقدار قابل ورود است.
استفاده از /
رفتن به صفحه بعد/برگشت به صفحه قبلی
 را برای رفتن به صفحه بعدی فشار دهید. را برای بازگشت به صفحه قبلی، فشار دهید.
همچنین می‌توانید با فشار دادن به صفحه بعد بروید و با فشار دادن  (بازگشت) به صفحه قبل برگردید.
تغییر مقدار تنظیم
از  / برای تنظیم مقیاس لغزنده استفاده کنید.
حرکت دادن مکان نما
از  /  برای وارد کردن متن و مقادیر استفاده کنید. وارد کردن نویسه
استفاده از
برای اعمال تنظیمات،  را فشار دهید.
استفاده از کلیدهای عددی
از کلیدهای عددی برای ورود متن و مقادیر استفاده کنید. وارد کردن نویسه
می‌توانید بسیاری از تنظیمات مربوط به نمایشگر مانند زبان نمایشگر را تغییر دهید: <Display Settings>
می‌توانید صفحه‌ای را که زمان غیرفعال بودن دستگاه برای مدت زمان تعیین شده به‌طور خودکار نشان داده می‌شود تغییر دهید: <Function After Auto Reset>
می‌توانید بسیاری از تنظیمات مربوط به قابلیت دسترسی مانند سرعت پیمایش را تغییر دهید: <Accessibility>
A14W-038