تنظیمات مدیریت نوع کاغذ

می‌توانید جزئیات اطلاعات انواع کاغذی که غالباً استفاده می‌شوند را به‌عنوان [Custom Type] ثبت و ویرایش کنید.
برای ثبت یک نوع کاغذ جدید، ابتدا نوع کاغذ را کپی کنید که شبیه به نوع جدید باشد تا همه پارامترهای عملیاتی داخلی کپی شوند. این روند به سادگی تنظیمات مناسب برای نوع کاغذ جدید را از کاغذ سفارشی ثبت شده کپی می‌کند.
همچنین می‌توانید کیفیت چاپ و مشکل تغذیه کاغذ را بسته به ویژگی‌های آن، با ویرایش کاغذ سفارشی بهبود بخشید.
باید به‌عنوان سرپرست سیستم وارد سیستم شوید تا بتوانید انواع کاغذ سفارشی را ثبت کنید یا تنظیمات انواع کاغذ سفارشی ثبت‌شده را تغییر دهید. ورود به سیستم دستگاه
وقتی نوع کاغذ سفارشی را ثبت می‌کنید، نمی‌توانید منبع کاغذ را مشخص کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ثبت منبع کاغذ، به مشخص کردن اندازه و نوع کاغذ در کشوی کاغذ مراجعه کنید.
می‌توانید اطلاعات نوع کاغذ سفارشی ثبت‌شده را وارد/صادر کنید و آن را با دستگاه Canon دیگر به اشتراک بگذارید. وارد/صادر کردن تمام تنظیمات

ثبت انواع کاغذی که غالباً استفاده می‌شود

1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه‌اندازی کنید. راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [Paper Settings]‏  [Paper Type Management Settings] کلیک کنید.
4
نوع کاغذ مورد نظر برای ویرایش را انتخاب کنید.

[Duplicate]
نوع کاغذ انتخاب‌شده در [Select] را به‌عنوان نوع کاغذ سفارشی کپی می‌کند.
[Delete]
نوع کاغذ انتخاب‌شده در [Select] را حذف می‌کند.
فقط انواع کاغذ با [Custom Type] نمایش‌داده‌شده برای [Category] را می‌توانید حذف کنید.
لیست کشویی نوع کاغذ
به شما امکان می‌دهد نوع کاغذی که نشان داده می‌شود را انتخاب کنید.
مرتب کردن لیست بر اساس
به شما امکان می‌دهد ترتیب نمایش لیست را تغییر دهید.
[Display]
نمایشگر لیست را به موارد انتخابی در و تغییر می‌دهد.
[Name]
[Paper Details] را هنگامی که روی نوع کاغذ نشان‌داده‌شده در [Name] کلیک می‌کنید، نشان می‌دهد. اگر یک نوع کاغذ سفارشی را انتخاب کنید، می‌توانید آن را ویرایش کنید.
[Select]
نوع کاغذی را که می‌خواهید کپی یا حذف شود، انتخاب کنید.
5
[Edit] را انتخاب کنید و تنظیمات مختلف را پیکربندی کنید.
[Edit]
روی صفحه [Paper Details] برای نوع کاغذ سفارشی ظاهر می‌شود و به شما امکان می‌دهد تا تنظیمات مورد انتخابی را تغییر دهید.
فقط انواع کاغذ با [Custom Type] نمایش‌داده‌شده برای [Category] را می‌توانید ویرایش کنید.
6
روی [OK] کلیک کنید.

مواردی که می‌توانند مشخص شوند

موارد زیر می‌توانند مشخص شوند.

[Name‎]

می‌توانید نام نوع کاغذ سفارشی را تغییر دهید.
وقتی تنظیمات نوع کاغذ سفارشی را ثبت می‌کنید، دقت کنید که نام آن را تغییر دهید. شما نمی‌توانید تنظیمات انواع کاغذ پیش فرض ثبت شده در دستگاه را تغییر دهید.

[Basis Weight‎]

می‌توانید وزن اصلی نوع کاغذ سفارشی را تغییر دهید.
اگر مقداری را وارد کنید که متفاوت از وزن واقعی دسته کاغذ است، ممکن است کاغذ در دستگاه گیر کند، و کیفیت تصویر کاهش یابد.

[Finish‎]

می‌توانید تنظیمات پرداخت نوع سفارشی که ثبت کرده اید را تغییر دهید.
اگر نوع پرداختی را انتخاب کنید که متفاوت از نوع پرداخت کاغذ بارگیری شده باشد، ممکن است کاغذ در دستگاه گیر کند، و کیفیت تصویر کاهش یابد.

[Type‎]

می‌توانید تنظیمات نوع سفارشی که ثبت کرده اید را تغییر دهید.
اگر نوع کاغذی را انتخاب کنید که متفاوت از نوع کاغذ بارگیری شده باشد، ممکن است کاغذ در دستگاه گیر کند، و کیفیت تصویر کاهش یابد.

[Color‎]

می‌توانید رنگ نوع کاغذ سفارشی را تغییر دهید.
اگر رنگی را انتخاب کنید که متفاوت از رنگ کاغذ بارگیری شده باشد، ممکن است کاغذ در دستگاه گیر کند، و کیفیت تصویر کاهش یابد.

[Use as Template Paper‎]

می‌توانید [Use as Template Paper] را انتخاب کنید تا از کاغذ از پیش چاپ شده (کاغذی که از قبل لوگوهایی روی آن چاپ شده است) مانند سربرگ استفاده کنید.
روش‌های قرار دادن کاغذ، در صورت انتخاب [Use as Template Paper]:
منبع کاغذ به جز سینی چندمنظوره: طرفی که دارای لوگو است باید رو به پایین باشد
سینی چندمنظوره: طرفی که دارای لوگو است باید رو به بالا باشد

[Humid Environment Mode‎]

مشکلات چاپ ممکن است به خاطر وجود رطوبت در محیط دستگاه رخ دهند. این تنظیم ممکن است باعث بهبود این مشکل شود.
در موارد زیر، این گزینه را انتخاب کنید. نتایج چاپ ممکن است بهبود یابند.
[High Humidity]: این گزینه را زمانی انتخاب کنید که هنگام استفاده از دستگاه در محیطی با رطوبت بالا، غلظت چاپ کم یا نامتقارن باشد.
[Low Humidity 1]: این گزینه را زمانی انتخاب کنید که تصاویر و متن هنگام استفاده از دستگاه در محیطی با رطوبت کم تار باشند.
[Low Humidity 2]: این گزینه را زمانی انتخاب کنید که هنگام استفاده از دستگاه در محیطی با رطوبت کم، تصاویر نشانه‌هایی از پخش شدن تونر نشان دهند یا قسمت‌های سایه‌دار تصویر دارای لکه‌های سفید (بخش‌های سفید مانده) باشند.
گزینه [Standard] را انتخاب کنید تا دیگر نتوانید از هیچ یک از تنظیم‌ها استفاده کنید.

[Output Paper Sticking Prevention Mode for 2-Sided Print‎]

بسته به غلظت عکس داده‌های چاپ، هنگام انجام چاپ دو رو، کاغذها ممکن است به یکدیگر بچسبند. این تنظیم ممکن است باعث بهبود این مشکل شود.
گزینه [Mode 2] نسبت به [Mode 1] عملکرد بهتری در ممانعت از چسبیدن کاغذها به همدیگر دارد، با این حال هنگام انجام چاپ دو رو، سرعت چاپ کاهش پیدا می‌کند.

[Reduce Image Defects Caused by Paper Dust‎]

استفاده از کاغذی که غبار زیادی دارد ممکن است باعث شود تا تصاویر کم‌رنگ یا با خطوط افقی چاپ شوند. این تنظیم ممکن است باعث بهبود این مشکل شود.
در صورت انتخاب این گزینه، سرعت چاپ ممکن است کندتر شود.

[Adjust Paper Conveyance in Multi-Purpose Tray‎]

این گزینه باعث اصلاح مشکلات تغذیه کاغذ می‌شود که به خاطر پایین بودن سرعت تغذیه کاغذ هنگام کشیده شدن آن از سینی چندمنظوره رخ می‌دهند.
در صورت انتخاب این گزینه، سرعت چاپ ممکن است کندتر شود.

[Reduce Thin Paper Waviness‎]

این تنظیم می‌تواند به کاهش چین و چروک یا موج‌دار شدن چاپ هنگام چاپ بر روی کاغذ نازک شود.
در صورت انتخاب این گزینه، ممکن است چاپ کم‌رنگ شود.

[Reduce Thin/Plain Paper Wrinkles‎]

هنگام چاپ بر روی کاغذ نازک، ساده 1، ساده 2 یا ساده 3، چاپ ممکن است دارای چین و چروک باشد. این تنظیم ممکن است باعث بهبود این مشکل شود.
در صورت انتخاب این گزینه، سرعت چاپ ممکن است کندتر شود.

[Reduce Envelope Wrinkles‎]

هنگام چاپ بر روی پاکت نامه، چاپ ممکن است دارای چین و چروک باشد. این تنظیم ممکن است باعث بهبود این مشکل شود.
در صورت انتخاب این گزینه، ممکن است چاپ کم‌رنگ شود.
A14W-071