اگر دستگاه کار نمی‌کند

اگر هنگام استفاده از دستگاه مشکلی روی داد، پیش از تماس با نمایندگی فروش یا نماینده خدمات محل خود، موارد زیر را بررسی کنید.

ابتدا این موارد را بررسی کنید

پیامی روی صفحه نشان داده می‌شود؟

اگر هنگام کار بار دستگاه مشکلی روی دهد، پیامی روی صفحه نشان داده می‌شود.
یک پیام یا شماره که با "#" شروع می‌شود (یک کد خطا) نشان داده می‌شود

روشن  (صرفه جویی در انرژی) است؟

اگر روشن است،  (صرفه جویی در انرژی) را برای لغو حالت "خواب" فشار دهید.

آیا دستگاه به درستی به رایانه وصل شده است؟

اتصال شبکه دستگاه و رایانه را بررسی کنید.
تنظیم محیط شبکه

اگر دستگاه به عملیات رایانه پاسخ نمی‌دهد

دستگاه را دوباره راه‌اندازی کنید.

اگر دستگاه حتی با وجود روشن بودن پاسخ نمی‌دهد، کلید اصلی برق دستگاه را خاموش کنید (خاموش کردن دستگاه). مطمئن شوید که کابل برق به‌درستی وصل است، بعد از خاموش شدن حداقل 10 ثانیه منتظر بمانید و سپس دوباره کلید برق اصلی دستگاه را روشن کنید (روشن کردن دستگاه).

بررسی کنید که آیا درایور دستگاه به‌درستی نصب شده است یا خیر.

برای دریافت اطلاعات درباره نصب درایور، به نصب درایورها رجوع کنید.

بررسی کنید آیا آدرس IP دستگاه درست است.

تنظیمات آدرس IP را بررسی کنید و آنها را درصورت اشتباه بودن تغییر دهید. برای کسب اطلاعات درباره تنظیمات، به تنظیم با استفاده از راهنمای آماده‌سازی و نصب مراجعه کنید.

وقتی صفحه تأیید اعتبار (صفحه ورود به سیستم) نشان داده شد

به‌عنوان کاربر ثبت‌شده به سیستم وارد شوید.

وقتی صفحه تأیید اعتبار (صفحه ورود به سیستم) نشان داده شد، برای ادامه کار با دستگاه باید به‌عنوان یک کاربر ثبت شده به سیستم وارد شوید.
ورود به سیستم دستگاه
A14W-09R