Přidání a úprava uživatelských informací v souboru CSV

Tato část popisuje obsah každého sloupce v souboru CSV, používaného pro import nebo export. Při úpravě souborů CSV se odkazujte na tuto část.
Nicméně, pokud je v části „Vyžadována změna“ pro daný sloupec napsáno „Ne“, neměňte obsah tohoto sloupce.
Název sloupce
Vyžadována změna
Platné znaky
Neplatné znaky
Kompatibilita s obrazovkou Remote UI (Vzdálené UR)
Poznámky
uid
Ano
1 až 32 znaků
Kontrolní znaky, jednobajtové mezery a následující znaky:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ "
Při importu musí být zadáno.
V závislosti na nastavení může být k dispozici „@“. Konfigurace způsobů přihlášení uživatelů a ověřovacích zařízení
password
Ano
0 až 32 znaků v rámci znakové sady ISO885915
Kontrolní znaky
Při exportu je výstup „********“ (* x 8).
Při aktualizaci hesla bude „********“ odstraněno a přepsáno novým heslem. Pokud však v případě importu změn ponecháte pole nespecifikované (prázdné), nebude přepsáno jako prázdné, ale místo toho si ponechá aktuální hodnotu.
Pokud je tato položka vynechána při importu změn, existující uživatel si přenese originální heslo.
pin
Ne
-
-
-
Nepoužito u tohoto zařízení.
cn
Ano
0 až 32 znaků
Kontrolní znaky
Nevztahuje se
cn;lang-ja;phonetic
Ano
0 až 32 znaků
Kontrolní znaky
Viz „Poznámky“.
Pokud je jazyk zobrazení nastaven na „Japonština“, zobrazuje se jako „phonetic“.
mail
Ano
Kombinace 0 až 256 alfanumerických znaků a symbolů
Kontrolní znaky
Nevztahuje se
avatorImgPath
Ne
-
-
-
Nepoužito u tohoto zařízení.
dept_id
Ano
Číslo sestávající až ze sedmi číslic
Vícebajtové numerické znaky
Nevztahuje se
dept_pin
Ano
Číslo sestávající až ze sedmi číslic
Vícebajtové numerické znaky
Nevztahuje se
roleName
Ano
0 až 32 znaků
Kontrolní znaky, jednobajtové mezery a následující znaky:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ " &
Pokud je tato položka vynechána, nebo pokud je zadáno jméno, které není uloženo ve správě rolí, bude provedena změna na počáteční nastavení rolí.
accountExpires
Ano
Viz „Poznámky“.
Viz „Poznámky“.
Formát YYYYMMDD. Jako čas po importu je automaticky přidána hodnota „235959“.
accountDisabled
Ano
1 nebo 0
Jakékoli znaky kromě „1“ (deaktivovat) nebo „0“ (aktivovat)
Nevztahuje se
group
Ne
-
-
-
Nepoužito u tohoto zařízení.
createDate
Ano
Viz „Poznámky“.
Viz „Poznámky“.
-
(–)
Výstup ve formátu „TYYYYMMDDhhmmssmmm“ při exportu. (Písmeno „T“ je přidáno jako ochrana před poškozením textu.)
Při importu zadejte informace v jednom z následujících formátů.
YYYYMMDDhhmmssmmm
TYYYYMMDDhhmmssmmm
YYYYMMDD
TYYYYMMDD
Pokud vynecháte tuto položku, datum a čas importu se použije pro datum a čas uložení pro nové uživatele. Pro stávající uživatele bude přeneseno jejich původní datum a čas uložení.
lastLoginDate
Ano
Viz „Poznámky“.
Viz „Poznámky“.
-
(–)
Ukládá se datum a čas, kdy se uživatel naposledy přihlásil.
Výstup ve formátu „TYYYYMMDDhhmmssmmm“ při exportu. (Písmeno „T“ je přidáno jako ochrana před poškozením textu.)
Při importu zadejte informace v jednom z následujících formátů.
YYYYMMDDhhmmssmmm
TYYYYMMDDhhmmssmmm
YYYYMMDD
TYYYYMMDD
Používá se k určení, zda se uživatel přihlásil a zda se má provést automatické odstranění uživatele.
Pokud tuto položku vynecháte, datum a čas, kdy se uživatel naposledy přihlásil, budou pro nové uživatele prázdné. U stávajících uživatelů se uchovává datum a čas, kdy se uživatel naposledy přihlásil.
dc
Ne
0 až 32 znaků
Kontrolní znaky
-
(–)
Nelze změnit. Bude automaticky přiřazeno následujícím uživatelům.
Uživatelé uložení po ověření serveru
uuid
Ne
-
-
-
Nelze změnit. Přiřazeno automaticky během uložení uživatele.
sdl_digest
Ne
-
-
-
Nelze změnit. Vygenerováno automaticky při uložení/změně hesla.
uac_advbox_digest1
Ne
-
-
-
Nelze změnit. Vygenerováno automaticky při uložení/změně hesla.
uac_advbox_digest2
Ne
-
-
-
Nelze změnit. Vygenerováno automaticky při uložení/změně hesla.
pin_digest
Ne
-
-
-
Nelze změnit. Vygenerováno automaticky při uložení/změně kódu PIN.
server_user_flg
Ne
-
-
-
Nelze změnit. Toto je identifikační štítek pro uživatele uloženého po dokončení ověření serveru.
server_user_gp_key
Ne
-
-
-
Nelze změnit. Toto je skupina, ke které patří uživatel uložený po dokončení ověření serveru.
server_user_gp_value
Ne
-
-
-
Nelze změnit. Toto je skupina, ke které patří uživatel uložený po dokončení ověření serveru.
non_expire_password
Ano
1 nebo 0
Jakékoli znaky kromě „1“ (povolit) nebo „0“ (zakázat)
Pokud tato položka není zadána, zobrazí se „0“ (zakázáno).
next_password_change_required
Ano
1 nebo 0
Jakékoli znaky kromě „1“ (povolit) nebo „0“ (zakázat)
Pokud tato položka není zadána, zobrazí se „0“ (zakázáno).
CharSet
-
-
-
-
Pro UTF8 bude na řádku sloupce napsáno „CharSet:UTF8“.
Řádek na začátku souboru je řádek sloupce.
Názvy položek se nemusí zobrazovat v pořadí za sebou.
Kódování podporovaná pro soubory CSV jsou UTF-8, SJIS, BIG5, GB2312, a Korejština.
Textové řetězce v exportovaných souborech CSV jsou obklopeny znaky „[“ a „]“, pokud platí některá z následujících podmínek. Při úpravách souboru CSV a přidání nových textových řetězců, které splňují následující podmínky obklopte podobné textové řetězce pomocí „[“ a „]“.
Čísla začínající „0“
Čísla větší než 12 číslic
Textové řetězce obklopené „[“ a „]“
A14K-055