Správa uživatelů

Vyšší úroveň zabezpečení a jeho účinnosti můžete zajistit používáním aplikace pro ověřování uživatelů (přihlašovací služby), která zabezpečuje správu uživatelů stroje (Přihlašovací služba). Doporučujeme, aby administrátor (správce) prováděl správu všech uživatelů podle vašeho pracovního prostředí a v souladu s vyžadovanými bezpečnostními opatřeními. Funkce pro správu uživatelů

Přihlašovací služba

Aplikace pro ověřování uživatelů (přihlašovací služba) nazývaná „Ověřování uživatelů“ se používá jako primární metoda pro správu uživatelů stroje. S pomocí přihlašovací služby Ověřování uživatelů lze provádět osobní ověřování uživatelů na základě uživatelského jména a hesla uloženého pro každého uživatele. Uživatelské informace jsou kontrolovány buď v databázi v systému stroje, nebo na externím ověřovacím serveru. Díky možnosti přesně definovat, které funkce jsou dostupné každému jednotlivému uživateli, lze zlepšit zabezpečení zamezením přístupu k určitým funkcím. V závislosti na používaném zařízení pro ověřování je také možné používat správu ID oddělení pro správu skupin.

Funkce pro správu uživatelů

Správa uživatelů nabízí níže uvedené výhody. Za účelem ochrany důležitých dat a snížení nákladů můžete omezit přístup do systému stroje a definovat rozsah operací, které mohou uživatelé provádět.
Zamezení neoprávněnému používání stroje třetími stranami
Jelikož stroj mohou používat pouze oprávnění uživatelé, je zamezeno úniku informací v důsledku neoprávněného použití třetími stranami také v případě, kdy je stroj umístěn v rušném prostředí otevřeném třetím stranám.
Nastavení úrovní přístupových práv
S pomocí správy osobního ověření můžete pro uživatele definovat rozsah možných operací tím, že pro jednotlivé uživatele zadáte roli (úroveň přístupových práv). Role zahrnují roli „Administrator“ s plnými přístupovými oprávněními a roli „GeneralUser“, která nemůže používat položky vyžadující oprávnění správce.
Nastavení omezení pro používání stroje
Správa osobního ověření umožňuje uživateli s právy administrátora řídit rozsah operací dostupných uživatelům.
Správa skupin uživatelů
Uživatelé mohou být zařazeni do skupin na základě ID oddělení (správa ID oddělení), což umožňuje kontrolu celkového počtu vytištěných stránek pro jednotlivá ID oddělení. Pro každé ID oddělení lze také nastavit konkrétní limity, jako např. maximální počet 500 vytištěných stránek. Tato funkce napomáhá rozšíření povědomí a účasti na snižování nákladů a poskytuje tipy, jak optimalizovat provoz ve vašem podniku.
Zjednodušení provozu přiřazením uživatelských účtů k řetězcům klíčů
Když jsou nutné informace ověření odlišné od informací ověření použitých při přihlašování, stačí informace ověření zadat jednou. Po úspěšném ověření se už nemusí zadávat znovu. Tyto informace ověření se nazývají řetězec klíčů. Protože se řetězce klíčů přiřazují k uživatelským účtům, není nutné informace ověření zadávat znovu, a to ani po vypnutí stroje.
Omezení počtu tisků přiřazením uživatelských účtů k ID oddělení
Uživatelské účty s ověřením uživatele lze přiřadit k ID oddělení. Zadáte-li předem omezení tisku pro ID oddělení, můžete uplatnit omezení počtu tisků pro jednotlivá oddělení, ke kterým uživatel náleží. Více informací o přiřazování uživatelských účtů s ID oddělení viz Uložení uživatelských informací do místního zařízení. Více informací o stanovení omezení s ohledem na oddělení viz Konfigurace nastavení správy ID oddělení.
A14K-051