Tisk z počítače

V této části je popsáno, jak provádět základní tisk z počítače s nainstalovaným ovladačem tiskárny.

Nápověda pro ovladače tiskáren

Okno nápovědy zobrazíte kliknutím na [Nápověda] (Windows) nebo  (Mac OS) na obrazovce ovladače tiskárny. Informace, které nejsou v Uživatelská příručka, včetně informací o funkcích ovladače a postupů, jak tyto funkce nastavit, najdete v Nápovědě.

Základní operace tisku

V této části je uveden základní postup pro tisk z počítače.
1
Otevřete dokument a zobrazte obrazovku pro tisk.
2
Vyberte stroj a klikněte na [Předvolby] nebo [Vlastnosti].
3
Podle potřeby zadejte nastavení tisku a klikněte na [OK].
Požadovaná nastavení tisku zadávejte na jednotlivých kartách, které můžete podle potřeby přepínat.
4
Klikněte na [Tisknout] nebo [OK].
Spustí se tisk.
Chcete-li tisk zrušit, viz Zrušení tisku.
1
Otevřete dokument a zobrazte obrazovku pro tisk.
2
Vyberte zařízení.
3
Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
Po výběru nastavovacího panelu z rozevíracího seznamu proveďte nastavení tisku na každém panelu.
4
Klikněte na [Print].
Spustí se tisk.
Chcete-li tisk zrušit, viz Zrušení tisku.
A14K-03R