Konfigurace uživatelských nastavení služby Universal Print

Tato nastavení nakonfigurujte, pokud chcete spravovat uživatele ověřené pomocí ověřování uživatele a jejich přiřazené úlohy služby Universal Print. Službu Universal Print lze spustit i bez konfigurace těchto nastavení.

Nastaveno uživatelem

1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění funkce Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu. Obrazovka Vzdáleného uživatelského rozhraní
3
Klikněte na [Správa uživatele]  [Správa ověření].
4
Zadejte [Uživatelské jméno pro univerzální tisk:] do pole [Informace pro univerzální tisk].
Do pole [Uživatelské jméno pro univerzální tisk:] zadejte e-mailovou adresu nebo telefonní číslo používané v účtu služby Microsoft 365.

Nastaveno správcem

1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění funkce Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu. Obrazovka Vzdáleného uživatelského rozhraní
3
Klikněte na [Správa uživatele]  [Správa ověření].
4
U uživatele, kterého chcete nastavit, klikněte na [Upravit…].
Pokud není uživatel služby Universal Print zaregistrován
Klikněte na tlačítko [Přidat uživatele] a zaregistrujte informace daného uživatele. Při registraci informací uživatele zadejte [Uživatelské jméno pro univerzální tisk:] do pole [Informace pro univerzální tisk].
5
Zadejte [Uživatelské jméno pro univerzální tisk:] do pole [Informace pro univerzální tisk].
Do pole [Uživatelské jméno pro univerzální tisk:] zadejte e-mailovou adresu nebo telefonní číslo používané v účtu služby Microsoft 365.
6
Klikněte na [Aktualizace].

Nastaveno správcem pomocí souboru CSV

Uživatele s funkcí ověření uživatele můžete přiřadit k účtu služby Microsoft 365, když upravíte soubor CSV.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění funkce Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu. Obrazovka Vzdáleného uživatelského rozhraní
3
Klikněte na [Správa uživatele]  [Správa ověření]  [Nastavení pro univerzální tisk].
4
Klikněte na [Spustit export].
Pokud informace žádného uživatele nejsou přiřazené k účtu služby Microsoft 365, nelze nastavení nakonfigurovat pomocí souboru CSV. Klikněte na možnost [Přidat přiřazení...], přidejte přiřazeného uživatele a potom klikněte na [Spustit export].
5
Úprava exportovaného souboru CSV
Do pole „mcp_uid“ zadejte jméno zaregistrovaného uživatele.
Do pole „azureaccount_name“ zadejte e-mailovou adresu nebo telefonní číslo používané v účtu služby Microsoft 365.
6
Klikněte na [Import…] a zadejte soubor upravený v kroku 5.
7
Klikněte na [Spustit import].
A14K-049