<Běžný>

V této části jsou popsána nastavení funkcí, jako je např. Nastavení podávání papíru, Nastavení výstupu papíru a Nastavení tisku.
Některá nastavení se nemusejí zobrazit, což závisí na konfiguraci volitelných zařízení nainstalovaných na stroji.
<Autom. výběr zdroje papíru>
<Nastavit>  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení podávání papíru>
Můžete nakonfigurovat zdroj papíru, který se použije pro tisk, když je položka <Vybrat papír> nastavena na <Auto>. Toto nastavení funguje také v případě, že během tisku dojde papír v aktuálním zdroji papíru. Automatický výběr vhodného zdroje papíru pro konkrétní funkci
<Přep. způsobu podávání papíru>
<Nastavit> <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení podávání papíru>
Pokud pravidelně používáte papír s logem, například hlavičkou, můžete, v případě jednostranného i oboustranného tisku nastavit toto nastavení na <Priorita str.k tisku> pro tisk první strany na přední stranu 1stranných i 2stranných výtisků, bez nutnosti změny orientace papíru. Vkládání předtištěného papíru
<Časová prodleva pozastavené úlohy>
<Nastavit>  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení podávání papíru>
Pokud je toto nastavení nastaveno na <Zap> a úloha je zastavena kvůli uvíznutí papíru atd., stroj po určené době automaticky vytiskne následující úlohu.
<Oddělovač úloh mezi úlohami>
<Nastavit>  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení výstupu papíru>
Toto vám umožní vložit zadaný papír na začátku každé úlohy při současném tisku více úloh.
<Oddělovač úloh mezi kopiemi>
<Nastavit>  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení výstupu papíru>
Toto vám umožní vložit zadaný papír pro požadovaný počet sad kopií pro oddělení sad. Pokud nastavíte tuto možnost, papír se vloží při tisku v režimu Třídit (Pořadí stran).
<Priorita tisku>
<Nastavit>  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení tisku>
Pro úlohu s vyšší prioritou můžete nastavit zpracování ihned po dokončení aktuálně zpracovávané úlohy.
<Konv. chromat. barvy u dvoubar. tisku>
<Nastavit> <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení tisku>
Můžete si vybrat konkrétní barvu po použití při tisku, pomocí režimu dvou barev; tisk bude probíhat v černé barvě a ve zvolené barvě. V režimu dvou barev je možné provádět tisk. Toto nastavení je reflektováno v režimu dvou barev pro tisk.
Všechny chromatické barvy: Když zadáváte barvu pro použití u všech chromatických barev, kromě černé, v obrazových datech.
Pouze přibližné barvy: Pokud danou barvu používáte pouze pro zadanou barvu (nebo přibližnou barvu) a pokud používáte černou pro všechny další chromatické barvy v obrazových datech.
Příklad výměny barev a nastavení
Pokud je režim dvou barev zadán pro obrazová data, včetně následujících barev, budou barvy nahrazeny podle níže uvedeného postupu.
Barvy zahrnuté v originálních obrazových datech: Červená, oranžová, modrá, černá
Červená specifikovaná pro režim dvou barev
Obrazová data
„Všechny chromatické barvy“
„Pouze přibližné barvy“
Červená
Červená
Červená
Oranžová
Červená
Červená
Modrá
Červená
Černá
Černá
Černá
Černá
<Autom. smazat zastavené úlohy>
<Nastavit>  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení tisku>
Pokud je toto nastavení nastaveno na <Zap> a úloha je zastavena kvůli uvíznutí papíru atd., stroj po určené době úlohu automaticky odstraní.
<Akce při malém množství zbýv. toneru>
<Nastavit>  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení tisku>
Můžete nastavit, jak má fungovat tisk, když v kazetě dochází toner. Můžete také nastavit, zda se má zobrazit zpráva o doplnění zásob toneru.

A14K-090