PS

Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka
Popis nastavení
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Uložení papíru>
<Zap>, <Vyp>
Ano
C
Nastavení tiskárny
<Časová prodleva úlohy>
0 až 3600 sekund; 0 sekund
Ano
C
Nastavení tiskárny
<Chyby tisku PS>
<Zap>, <Vyp>
Ano
C
Nastavení tiskárny
<Vylepšení řádků>
<Zap>, <Zap (tenké)>, <Vyp>
Ano
C
Nastavení tiskárny
<Čistý černý text>
<Zap>, <Vyp>
Ano
C
Nastavení tiskárny
<Pouze černá grafika>
<Zap>, <Vyp>
Ano
C
Nastavení tiskárny
<Přetisk černé>*1
<Zap>, <Vyp>
Ano
C
Nastavení tiskárny
<Zdrojový profil RGB>
<sRGB>, <Gama 1,5>, <Gama 1,8>, <Gama 2,4>, <Žádný>, <Stáhnout profil>
Ano
Ne
-
<Simulační profil CMYK>
<JapanColor (Canon)>, <US Web Ctd (Canon)>, <Euro Standard>, <Žádný>, <Stáhnout profil>
Ano
Ne
-
<Použít profil Odstíny šedé>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
-
<Výstupní profil>
<Text>: <Normální>, <Foto>, <TR normální>, <TR foto>, <Stáhnout profil>
<Grafika>: <Normální>, <Foto>, <TR normální>, <TR foto>, <Stáhnout profil>
<Obraz>: <Normální>, <Foto>, <TR normální>, <TR foto>, <Stáhnout profil>
Ano
Ne
-
<Způsob párování>
<Percepční>, <Sytost>, <Kolorimetrický>
Ano
C
Nastavení tiskárny
<Polotóny>
<Chybová difuze (pouze 600 dpi)>: <Zap>, <Vyp>
Ano
B
Nastavení tiskárny
<Text>: <Rozlišení>, <Gradace>
<Grafika>: <Rozlišení>, <Gradace>
<Obraz>: <Rozlišení>, <Gradace>
<Jas>*1
85 % až 115 %; 100 %
Ano
C
Nastavení tiskárny
<Kombinovaný přetisk>
<Zap>, <Vyp>
Ano
C
Nastavení tiskárny
<Konverze odstínů šedé>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Jednotné RGB>
Ano
C
Nastavení tiskárny
*1
Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li k dispozici pro použití příslušný volitelný produkt nebo jsou-li zadána patřičná nastavení.
A14K-07W