Přístup k souborům

Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka
Popis nastavení
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Běžná nastavení>
<Nastavení přístupu k uloženým souborům>
<Změnit vých. nast. (Tisk z pam média)>
<Počet kopií>:<1>–<9999>
Ne
C
Oblíbená nastavení
<Barevný režim>:<Barva>, <Černá a bílá>
<Papír>:<Vú.při.>, <Zásuvka 1>, <Zásuvka 2>*1, <Zásuvka 3>*1, <Zásuvka 4>*1
<2stranný>:<Vyp>, <Typ Kniha>, <Typ Kalendář>
<Rozlišení>:<600 dpi>, <1200 dpi>
<Zvětšit tisk. oblast>:<Vyp>, <Zap>
<Nastavit detaily PDF/XPS>:
<N na 1>: <Vyp>, <2 na 1>, <4 na 1>, <6 na 1>, <8 na 1>, <9 na 1>, <16 na 1>
<Rozsah tisku>: <Všechny strany>, <Zadané strany>
<Přizpůsobit vel. pap.>: <Vyp>, <Zap>
<Třídit>: <Vyp>, <Zap>
<Polotóny>: <Difúze chyb> (<Vyp>, <Zap>), <Rozlišení/Gradace> ( <Text>(<Rozlišení>,<Gradace>), <Grafika> (<Rozlišení>, <Gradace>), <Obraz>(<Rozlišení>, <Gradace>) )
<Nast. det. JPEG/TIFF>:
<Rozsah tisku>: <Všechny strany>, <Zadané strany>
<Zvětšit/Zmenšit>: <Vyp>, <Auto>
<Orientace obrazu>: <Auto>, <Vždy vertikální>, <Vždy horizontální>
<Poloha tisku>: <Auto>, <Vždy střed>, <Vždy horní levý>
<Polotóny>: <Rozlišení>, <Gradace>, <Difúze chyb>
<Nastavení paměťového média>
<Použít funkci tisku>
<Vyp>, <Zap>
Ano
C
Nastavení/Uložení základních informací
<Vybrat volbu při připojení pam. média>
<Vyp>, <Zap>
Ne
C
Nastavení/Uložení základních informací
*1
Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li k dispozici pro použití příslušný volitelný produkt nebo jsou-li zadána patřičná nastavení.
A14K-084