Licence/Jiné

Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka
Popis nastavení
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Registrace licence>
Maximálně 24 znaků
Ne
Ne
-
<Nastavení AddOn>
<Použít TLS>
<Vyp>, <Zap>
Ano
C
Nastavení/Uložení základních informací
<Potvr. certifikát TLS pomocí apl. AddOn>
<Vyp>, <Zap>
Ano
C
Nastavení/Uložení základních informací
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<Přidat pol. k Ověřit>: <CN>: Vypnuto, Zapnuto
Ano
C
Nastavení/Uložení základních informací
<Použít DNS Caching>
<V (Neomezené použití)>, <V (Zadat období)>, <Vyp>
Ano
C
Nastavení/Uložení základních informací
Pokud je vybrána možnost <V (Zadat období)>:
<Platí do>: 1 až 60 až 120 s
Ano
C
Nastavení/Uložení základních informací
<Použít nastavení Proxy tohoto zařízení>
<Vyp>, <Zap>
Ano
C
Nastavení/Uložení základních informací
<Přidat X-FRAME-OPTIONS do HTTP Header>
<Vyp>, <Zap>
Ano
C
Nastavení/Uložení základních informací
<Nast. vzdáleného UR>
<Povolit Vzdálené UR>
<Vyp>, <Zap>
Ne
C
Nastavení/Uložení základních informací
<Použít TLS>
<Vyp>, <Zap>
Ano
C
Nastavení/Uložení základních informací
<Nastavení vzdáleného ovládání>
<Vyp>, <Zap>
Ano
C
Nastavení/Uložení základních informací
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<Heslo>: Maximálně 8 znaků (pouze alfanumerické znaky)
Ano
C
Nastavení/Uložení základních informací
<Uložit/Aktualizovat software>
<Nastavení správy softwaru>
Ano
Ne
-
<Spustit Setup Guide>
<Ano>, <Ne>
Ne
Ne
-
A14K-089