Dostupnost

Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka
Popis nastavení
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení opakování tlačítka>
<Standardní>, <Nepatrně pomalejší>, <Pomalá>
Ne
C
Nastavení/Uložení základních informací
<Obrátit barvy obrazovky>
<Vyp>, <Zap>
Ne
C
Nastavení/Uložení základních informací
<Kontrast>
–3 až 0 až +3 (7 úrovní)
Ne
C
Nastavení/Uložení základních informací
<Jas podsvícení>
0~4
Ne
C
Nastavení/Uložení základních informací
<Doba zobrazení zprávy>
1 až 2 až 5 sekund
Ne
C
Nastavení/Uložení základních informací
<Rychlost posunu>
<Pomalá>, <Standardní>, <Rychlá>
Ne
C
Nastavení/Uložení základních informací
A14K-07A