Nastavení data a času

Nastavte datum a čas zařízení. Datum a čas využívají funkce, které uvádějí čas, je proto nutné zadat tyto hodnoty přesně.

Nastavení časového pásma

<Nastavit> <Možnosti>  <Nastavení Časovač/Energie>  <Nastavení data/času>  <Časová zóna>
Co je UTC?
Světový čas UTC představuje primární standard, podle něhož se po světě regulují hodiny a čas. Čas se liší podle toho, v jaké zemi či oblasti se zařízení používá. Správné nastavení časového pásma UTC je nutné pro internetové komunikace.

Nastavení aktuálního data a času

<Nastavit> <Možnosti>  <Nastavení Časovač/Energie>  <Nastavení data/času>  <Nastavení aktuálního data/času>
Můžete změnit formát zobrazení času.
<Formát času>
Můžete také zadat, aby se prováděla automatická synchronizace data a času se serverem na síti s pomocí SNTP. Nastavení SNTP
Pokud máte obavy z časového driftu, pravidelně upravujte čas zařízení.
A14K-025