Použití paměťového média

Paměťové médium můžete připojit přímo do zařízení.
Jsou podporována paměťová média kompatibilní se standardem USB 2.0. Jsou podporována paměťová média se souborovým formátem FAT32/exFAT.
Následující zařízení a způsoby použití nejsou podporovány.
Paměťová média se zabezpečovacími funkcemi
Čtečky paměťových karet připojené přes USB
Prodlužovací kabely USB nebo rozbočovače USB

Příprava na použití paměťového média

Při použití paměťového média je nutné předem provést následující přípravu.

Povolení paměťového média pro tisk

<Nastavit>  <Nastavení funkcí>  <Přístup k souborům>  <Nastavení paměťového média>  <Použít funkci tisku>  <Zap>
Není-li paměťové médium rozpoznáno, i když je připojeno správně, nastavte položku <Použít ovladač AddOn pro úl. zař. USB> na hodnotu <Vyp>. <Použít ovladač AddOn pro úl. zař. USB>
Otevření obrazovky nastavení tisku, když je vloženo paměťové médium
Nastavte <Vybrat volbu při připojení pam. média> na <Zap>. Po vložení paměťového média se otevře obrazovka potvrzení a tisk lze ihned spustit. <Vybrat volbu při připojení pam. média>
*Chcete-li otevřít obrazovku nastavení tisku z paměťového média, vložte paměťové médium po zrušení režimu spánku. Přechod z režimu spánku

Vložení/odebrání paměťového média

Je-li paměťové médium vloženo nesprávně nebo špatným směrem, může to způsobit problémy se zařízením nebo paměťovým médiem.

Vložení paměťového média

Vložte USB paměť do USB portu, který se nachází na pravé straně zařízení, a dbejte při tom na správnou orientaci.

Vyjmutí paměťového média

Chcete-li médium odebrat, proveďte jednu z následujících operací.
Vyberte možnost <Vyjmout paměťové médium> na obrazovce tisku z paměťového média  vyberte <Ano> v části <Vyjmout paměťové médium?>.
Vyberte možnost  (Monitor stavu)  <Stav zařízení>  <Vyjmout paměťové médium>.

Tisk souborů uložených na paměťovém médiu

1
Vložte paměťové médium do USB portu zařízení. Vložení/odebrání paměťového média
2
Vyberte možnost <Paměťové médium> na obrazovce <Hlavní obrazovka>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Vyberte možnost <Vybrat soubor a Tisknout>.
Chcete-li vybrat všechny soubory, vyberte množnost <Vybrat vše>.
Pokud je typů souborů více, vyberte <PDF>, <XPS> nebo <JPEG/TIFF>.
Výběr souboru můžete zrušit jeho opětovným výběrem. Chcete-li zrušit výběr všech souborů, vyberte <Vynulovat výběr>.
4
Vyberte možnost <Použít>.
Při použití tiskového lístku k tisku souboru XPS
Při tisku souboru ve formátu XPS můžete tisknout podle tiskového lístku (nastavení tisku) vloženého do souboru.
5
Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
Vyberte položku k nastavení.
<Počet kopií>
<Barevný režim>
<Papír>
<N na 1>
<N na 1> nelze použít pro soubory JPEG nebo TIFF.
<2stranný>
<Rozlišení>
<Rozsah tisku>
<Rozsah tisku (TIFF)>
<Rozsah tisku (TIFF)> nelze použít pro soubory PDF, XPS nebo JPEG.
<Přizpůsobit vel. pap.>
<Přizpůsobit vel. pap.> nelze použít pro soubory JPEG nebo TIFF.
<Zvětšit/Zmenšit>
<Zvětšit/Zmenšit> nelze použít pro soubory PDF nebo XPS.
<Zvětšit tisk. oblast>
<Třídit>
<Třídit> nelze použít pro soubory JPEG nebo TIFF.
<Orientace obrazu>
<Orientace obrazu> nelze použít pro soubory PDF nebo XPS.
<Poloha tisku>
<Poloha tisku> nelze použít pro soubory PDF nebo XPS.
<Polotóny>
6
Vyberte možnost <Spustit tisk>.
Vybraný soubor se vytiskne.
Pokud chcete tisk zrušit, vyberte možnost <Zrušit>  <Ano>.
7
Správně odeberte paměťové médium. Vložení/odebrání paměťového média
Nesprávné odebrání paměťového média může způsobit problémy se zařízením nebo paměťovým médiem.
A14K-04C