A biztonsági házirend beállításának elemei

Az alábbiakban bemutatjuk a biztonsági házirendhez kapcsolódó beállítási elemeket. A beállítási képernyőn jelölje be az alkalmazni kívánt elemekhez tartozó jelölőnégyzeteket.

[Interfész]

[Vezeték nélküli csatlakoztatás házirendje]
Az illetéktelen hozzáférés megakadályozása a vezeték nélküli kapcsolatok letiltásával.
[Közvetlen kapcsolat használatának tiltása]
A <Közvetlen csatlakozás használata> és a <Hagyja enged. SSID/hál.-i kulcs megad.> lehetőségeket a rendszer <Ki> értékűre állítja. Nem lehet hozzáférni a készülékhez mobileszközökről.
[Vezeték nélküli LAN használatának tiltása]
Ha a <Interfész választása> <Vezeték nélküli LAN> vagy <Vezetékes LAN + Vezeték nélküli LAN> értékre van állítva, akkor <Vezetékes LAN> beállításra módosul. A továbbiakban vezeték nélküli kapcsolat vezeték nélküli útválasztóval vagy hozzáférési ponttal nem alakítható ki.

[USB-vel kapcsolatos házirend]

Az illetéktelen hozzáférés és adatvédelmi kihágások megakadályozása az USB-kapcsolat letiltásával.
[USB-eszközként történő használat tiltása]
Ha a <Használat USB eszközként> beállításnál a <Ki> érték van megadva. Nem lehet csatlakozni egy számítógéphez USB-n keresztül.
[USB-tárolóeszközként történő használat tiltása]
Ha a <USB tárolóeszköz használata> beállításnál a <Ki> érték van megadva. Nem lehet USB-tárolóeszközöket használni.

[Hálózat]

[A kommunikáció működési házirendje]
A kommunikáció biztonságának növelése az aláírások és a tanúsítványok ellenőrzésének megkövetelésével.
[Az SMB/WebDAV-kiszolgáló funkciói esetében mindig ellenőrizze az aláírásokat]
A készülék esetében nincsenek olyan beállítási elemek, amelyekre a biztonsági házirend alkalmazható lenne.
[TLS használatakor mindig ellenőrizze a kiszolgálótanúsítványt]
Az alábbi beállításokat a rendszer <Be> értékűre állítja, és a <CN> lehetőséghez pipa jelölés kerül.
<TLS tanúsítvány ellenőrzés POP vételhez>
<TLS-tanúsítvány meger. az AddOn alk.-sal>
A TLS-kommunikáció során a rendszer ellenőrzi a köznapi névvel rendelkező digitális tanúsítványokat.
[Titkosítás nélküli szöveggel történő hitelesítés tiltása kiszolgálófunkciók esetében]
Az <FTP nyomtatás beállítás> menüpont <FTP nyomtatás használata> beállítása <Ki> értékre van állítva.
Az <E-mail-beállítások>  <Kommunikációs beállítások>  <TLS engedélyezés> menüpont <SMTP vétel> beállítása a <Mindig használja a TLS-t> lehetőségre van állítva.
A [Hálózati beállítások]   [Hozzárendelt port hitelesítési mód] menüpont [Hitelesítési mód] beállítása a [2. mód] lehetőségre van állítva.
Amikor kiszolgálóként használja a készüléket, a normál szöveges hitelesítés és a normál szöveges hitelesítést használó funkciók nem állnak rendelkezésre.
[SNMPv1 használatának tiltása]
Ha a <SNMP beállítás>, <SNMPv1 használata> beállításnál a <Ki> érték van megadva. Az SNMPv1 nem használható olyankor, amikor eszközadatokat kér le a számítógépről.
Ez a beállítás nem vonatkozik az IEEE 802.1X-hálózatokkal való kommunikációra, még akkor sem, ha az [TLS használatakor mindig ellenőrizze a kiszolgálótanúsítványt] lehetőségnél be van jelölve a jelölőnégyzet.
Ha a [Titkosítás nélküli szöveggel történő hitelesítés tiltása kiszolgálófunkciók esetében] ki van jelölve, és az eszközkezelő szoftver vagy az illesztőprogram verziója régi, akkor lehetséges, hogy nem tud csatlakozni a készülékhez. Győződjön meg róla, hogy a legújabb verziókat használja.

[Portok használatára vonatkozó házirend]

A külső támadásokat úgy akadályozhatja meg, hogy lezárja a használaton kívüli portokat.
[LPD-port korlátozva (port száma: 515)]
Ha a <LPD nyomtatás beállítás> beállításnál a <Ki> érték van megadva. Nem lehet LPD-nyomtatást végezni.
[RAW-port korlátozva (port száma: 9100)]
Ha a <RAW nyomtatási beállítás> beállításnál a <Ki> érték van megadva. Nem lehet RAW-nyomtatást végezni.
[FTP-port korlátozva (port száma: 21)]
Ha a <FTP nyomtatás beállítás>, <FTP nyomtatás használata> beállításnál a <Ki> érték van megadva. Nem lehet FTP-nyomtatást végezni.
[WSD-port korlátozva (port száma: 3702, 60000)]
A <WSD beállítások> menüpontban a <WSD-nyomtatással> és <WSD tallózás használata> beállítás egyaránt <Ki> értékre van állítva. WSD funkciókat nem lehet használni.
[BMLinkS-port korlátozva (port száma: 1900)]
A készülék esetében nincsenek olyan beállítási elemek, amelyekre a biztonsági házirend alkalmazható lenne.
[IPP-port korlátozva (port száma: 631)]
Az <IPP nyomtatási beállítás> és <Mopria használata> lehetőségeket a rendszer egyaránt <Ki> értékűre állítja. Nem lehet IPP vagy Mopria® használatával nyomtatni.
[SMB-port korlátozása (portszám: 139, 445)]
A készülék esetében nincsenek olyan beállítási elemek, amelyekre a biztonsági házirend alkalmazható lenne.
[SMTP-port korlátozva (port száma: 25)]
A [Hálózati beállítások - E-mail-beállítások] [SMTP/POP beállításai] menüpont [SMTP vétel] beállítása nincs kiválasztva, és nem állítható be. SMTP-vétel nem lehetséges.
[Dedikált port korlátozva (port száma: 9002, 9006, 9007, 9011-9015, 9017-9019, 9022, 9023, 9025, 20317, 47545-47547)]
A [Kijelölt port használata] beállítás nincs kiválasztva, és nem állítható be. Dedikált portokat nem lehet használni.
[A távoli kezelő szoftverének portja korlátozva (port száma: 5900)]
Ha a <Távoli működtetés beállítás> beállításnál a <Ki> érték van megadva. Nem lehet használni a távoli működtetési funkciókat.
[SIP-port (IP Fax portja) korlátozva (port száma: 5004, 5005, 5060, 5061, 49152)]
A készülék esetében nincsenek olyan beállítási elemek, amelyekre a biztonsági házirend alkalmazható lenne.
[mDNS-port korlátozva (port száma: 5353)]
Az alábbi beállításokat a rendszer <Ki> értékűre állítja.
<IPv4 mDNS használata> és <IPv6 mDNS használata> az <mDNS beállítás> menüpontban.
<Mopria használata>
Nem lehet rákeresni a hálózatra, illetve nem lehet automatikus beállításokat végrehajtani az mDNS segítségével. Emellett Mopria® használatával sem lehet nyomtatni.
[SLP-port korlátozva (port száma: 427)]
Ha a <Multicast Discovery beállítás>, <Válasz> beállításnál a <Ki> érték van megadva. Nem lehet rákeresni a hálózatra, illetve nem lehet automatikus beállításokat végrehajtani az SLP segítségével.
[SNMP-port korlátozva (port száma: 161)]
Az <SNMP beállítás> menüpont <SNMPv1 használata> és <SNMPv3 használata> beállítása <Ki> értékre van állítva. Nem lehet lekérni az eszközinformációkat a számítógépről, illetve konfigurálni a beállításokat az SNMP segítségével.

[Hitelesítés]

[A hitelesítés működési házirendje]
Biztonságos felhasználói hitelesítés megvalósításával megakadályozhatja, hogy a nem bejegyzett felhasználók jogosulatlan műveleteket végezhessenek.
[Az eszköz Vendég felhasználók általi használatának tiltása]
Ha a <Rendszergazdai PIN-kód beállítása> beállításnál a <Be> érték van megadva.
A beállítás [Normál hitelesítési üzemmód] értékűre változik, ha a [Vendéghitelesítési üzemmód] lehetőséget állítják be az [Hitelesítési üzemmód:] beállításhoz a [Távvezérlés, RUI-alapú hitelesítés] részben.
Emellett a [Vendéghitelesítési üzemmód] lehetőséget a továbbiakban nem lehet kiválasztani az [Hitelesítési üzemmód:] beállításhoz a [Távvezérlés, RUI-alapú hitelesítés] részben.
A nem bejegyzett felhasználók nem férhetnek hozzá a rendszergazdai jogosultságokhoz kötött beállításokhoz, a számítógépről származó nyomtatási munkák pedig törlődnek.
[Automatikus kijelentkezés kikényszerítési beállítása]
Engedélyezetté válik az <Automatikus visszaállási idő>. A készülék automatikusan kijelentkezteti a felhasználót, ha a megadott időtartamon belül nem végeznek műveleteket. A Távoli felhasználói felület beállítási képernyőjén válassza ki a [Kijelentkezésig hátralévő idő:] lehetőséget.

[A jelszavak működési házirendje]

Szigorú határértékeket adhat meg a jelszóműveletekre vonatkozóan.
[Külső kiszolgálókhoz tartozó jelszavak gyorsítótárazásának tiltása]
A [Hitelesítő jelszó gyorsítótárazásának tiltása külső szerverek eléréséhez] beállítás ki van választva, a [Bejelentkezett felhasználókhoz tartozó hitelesítési adatok mentése] beállítás pedig nincs kiválasztva. A felhasználóktól a rendszer mindig jelszó beírását kéri, amikor külső kiszolgálóhoz férnek hozzá. A készülék a továbbiakban nem őrzi meg a bejelentkezett felhasználók hitelesítési adatait.
[Figyelmeztet alapértelmezett jelszó használatakor]
A [Figyelmeztet alapértelmezett jelszó használatakor] beállítás van kiválasztva. Minden alkalommal, amikor a készülék gyári alapértelmezett jelszavát használják, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg.
[Az alapértelmezett jelszó használatának tiltása távoli eléréshez]
Az [Alapértelmezett jelszó engedélyezése távoli eléréshez] beállítás nincs kiválasztva. Nem lehet a gyári alapértelmezett jelszót használni, amikor a készülékhez számítógépről férnek hozzá.

[A jelszavak beállítási házirendje]

Azáltal, hogy a felhasználói hitelesítési jelszavakra vonatkozóan beállítja az összetettség legkisebb engedélyezett szintjét és az érvényesség időtartamát, megakadályozhatja, hogy harmadik felek könnyen kitalálhassák a jelszavakat.
[Jelszó minimális karakterszámának beállítása]
A [Jelszó minimális karakterszámának megadása] beállítás van kiválasztva. Nem lehet olyan jelszót beállítani, amely kevesebb karakterből áll, mint a [Minimális karakterszám] lehetőséghez megadott szám.
[Jelszó érvényességi időtartamának beállítása]
Az [A jelszó ideje nem jár le] beállítás nincs kiválasztva.
A [Jelszó érvényességi időtartamának megadása] beállítás van kiválasztva. Adja meg a jelszó érvényességének időtartamát a [Érvényességi időtartam:] beállításnál.
[3 vagy több egymást követő azonos karakter használatának tiltása]
A [3 vagy több egymást követő azonos karakter használatának tiltása] beállítás van kiválasztva. Nem lehet olyan jelszót beállítani, amelyben ugyanaz a karakter egymás után háromszor vagy többször ismétlődik.
[Legalább 1 nagybetű használata kötelező]
A [Legalább 1 nagybetű használata kötelező] beállítás van kiválasztva. A jelszavaknak legalább egy nagybetűs betűkaraktert tartalmazniuk kell.
[Legalább 1 kisbetű használata kötelező]
A [Legalább 1 kisbetű használata kötelező] beállítás van kiválasztva. A jelszavaknak legalább egy kisbetűs betűkaraktert tartalmazniuk kell.
[Legalább 1 számjegy használata kötelező]
A [Legalább 1 számjegy használata kötelező] beállítás van kiválasztva. A jelszavaknak legalább egy számkaraktert tartalmaznia kell.
[Legalább 1 szimbólum használata kötelező]
A [Legalább 1 szimbólum használata kötelező] beállítás van kiválasztva. A jelszavaknak legalább egy szimbólumot tartalmazniuk kell.

[Kizárásra vonatkozó házirend]

Letilthatja a felhasználók bejelentkezését egy meghatározott időtartamig adott számú, egymást követő érvénytelen bejelentkezési kísérlet után.
[Kizárás engedélyezése]
A [Hitelesítési funkció beállítás] menüpont [Kizárás engedélyezése] beállítása van kiválasztva. Adja meg a [Kizárási küszöb] és a [Kizárási időtartam] értékét.

[Kulcs/tanúsítvány]

Védje meg a fontos adatokat azáltal, hogy megakadályozza a gyenge titkosítás használatát, illetve azáltal, hogy a kijelölt hardverösszetevőre menti a titkosított felhasználói jelszavakat és kulcsokat.
[Gyenge titkosítás tiltása]
A [Gyenge titkosítás tiltása] beállítás van kiválasztva. Gyenge titkosítást nem lehet használni. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, ki lehet választani a [Kulcs/Tanúsítvány használat tiltás gyenge titkosítással] lehetőséget.
[Kulcs/Tanúsítvány használat tiltás gyenge titkosítással]
A [Gyenge titkosítás tiltása] menüpont [Kulcs/Tanúsítvány használat tiltás gyenge titkosítással] beállítása van kiválasztva. Gyenge titkosítást alkalmazó kulcsot vagy tanúsítványt nem lehet használni.
[TPM használata jelszó és kulcs tárolására]
A készülék esetében nincsenek olyan beállítási elemek, amelyekre a biztonsági házirend alkalmazható lenne.

[Napló]

Naplók rögzítésének megkövetelésével rendszeres időközönként felmérheti, hogyan használják a készüléket.
[Ellenőrzési napló rögzítésének kikényszerítése]
Az alábbi beállításokat a rendszer <Be> értékűre állítja.
<Munkanapló megjelenítése>
<Vizsgálati napló mentése>
<Hálózati hitelesítési napló lekérés>
Az <Munkanapló megjelenítése> menüpont <Napló lek. f.gy. szft.> beállítása <Enged> értékre van állítva.
A készülék mindig rögzíti a vizsgálati naplókat.
[SNTP-beállítások kikényszerítése]
Ha a <SNTP beállítás>, <SNTP használata> beállításnál a <Be> érték van megadva. SNTP protokollon keresztüli időszinkronizálás szükséges. A Távoli felhasználói felületben írja be a [NTP szerver cím] értékét.

[Munka]

[Nyomtatásra vonatkozó házirend]
Megakadályozhatja, hogy nyomtatás során információszivárgás történjen.
[A fogadott feladatok azonnali nyomtatásának tiltása]
A [Kényszerített tartás] beállítás van kiválasztva. A [Feltétel beállításai] menüpontban a [Teendő] beállításhoz csak a [Tart megoszt.munkaként] lehetőség állítható be.
A nyomtatás nem történik meg azonnal, még nyomtatási műveletek végzésekor sem.

[Küldésre/fogadásra vonatkozó házirend]

Korlátozza a küldési műveleteket adott célhelyekre, továbbá korlátozza a fogadott adatok feldolgozási módját is.
[Csak bejegyzett címekre történő küldés engedélyezett]
A készülék esetében nincsenek olyan beállítási elemek, amelyekre a biztonsági házirend alkalmazható lenne.
[Faxszám megerősítésének kikényszerítése]
A készülék esetében nincsenek olyan beállítási elemek, amelyekre a biztonsági házirend alkalmazható lenne.
[Automatikus továbbítás tiltása]
A készülék esetében nincsenek olyan beállítási elemek, amelyekre a biztonsági házirend alkalmazható lenne.

[Tárolás]

Törölje a felesleges adatokat a készülék memóriájából, hogy megakadályozza az információszivárgást.
[Adatok teljes törlésének kikényszerítése]
A készülék esetében nincsenek olyan beállítási elemek, amelyekre a biztonsági házirend alkalmazható lenne.
A153-050