A márkakereskedő vagy a szerviz értesítésére felszólító üzenet jelenik meg

Ha a készülék egy probléma miatt nem működik megfelelően, akkor üzenet jelenik meg az érintős vezérlőpanel kijelzőjén. Ellenőrizze az útmutatót a megjelenő üzenetnek megfelelően.

Ha a márkakereskedő vagy a szerviz értesítésére felszólító üzenet jelenik meg

1
Indítsa újra a készüléket.
Nyomja meg a tápkapcsolót a kikapcsoláshoz (A készülék kikapcsolása), várjon legalább 10 másodpercet, majd kapcsolja be újra az áramellátást (A készülék bekapcsolása).
Vegye figyelembe, hogy a feldolgozásra váró adatok törlődnek olyankor, amikor kikapcsolja a tápellátást.
2
Ha az üzenet továbbra is megjelenik, készítse elő az alábbi adatokat.
A termék neve
A márkakereskedő vagy a szerviz, ahol a készüléket vásárolta
A probléma (a végrehajtott konkrét művelet, az eredmény és a tünet stb.)
A képernyőn megjelenő kód
3
Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápcsatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel vagy a szervizzel.
Soha ne dugja be vagy húzza ki nedves kézzel a tápkábel csatlakozót, mert az áramütést okozhat.
Mindig a dugónál fogva húzza ki a villamos tápkábelt. Amennyiben a zsinórnál fogva teszi ezt, a belső vezeték megszakadhat vagy a csatlakozó megsérülhet. A sérült kábel tüzet vagy áramütést okozhat.

Ha megjelenik az <Színes nyomtatás jelenleg nem lehetséges.> üzenet

Nem használhatja a színes nyomtatás funkciót, mivel a funkció használata korlátozott. A fekete-fehér nyomtatási funkciót azonban használhatja. Szükség esetén módosítsa a nyomtatással kapcsolatos beállításokat.
A153-0A2