Podstawowe ekrany

W tej sekcji omówiono różne ekrany wyświetlane na wyświetlaczu.
Ekran <Ekran główny>
Ekran <Ekran główny> jest wyświetlany po naciśnięciu przycisku  (Główny). Na wyświetlaczu jest wyświetlany ekran <Ekran główny> lub ekran ustawień, umożliwiając zainicjowanie funkcji, takich jak <Nośnik Pamięci> i <Portal mobilny>. Wyświetlacza można również użyć do sprawdzenia informacji takich jak komunikaty o błędach i stan działania urządzenia. Pozycje wyświetlane na ekranie <Ekran główny>
Ekran <Menu>
Wybierz <Ustaw>, aby wyświetlić ekran <Menu>. Wiele ustawień urządzenia — takich jak ustawienia zarządzania, ustawienia wyświetlacza i ustawienia sieciowe — konfiguruje się, wybierając najpierw opcję <Ustaw>.

Poziom aktualnego menu

Zostanie wyświetlona nazwa ekranu bieżącego poziomu.

Lista elementów ustawień

Elementy ustawień, które należą do aktualnie wyświetlanego poziomu menu zostaną wyświetlone w formie listy.
Jeżeli w niższym poziomie nie ma już żadnego menu, wyświetlony zostanie ekran ustawień.
Ekran <Monitor stanu>
Po naciśnięciu przycisku  (Monitor Stanu), zostanie wyświetlony ekran <Monitor stanu>. Z poziomu tego ekranu można sprawdzić status drukowania oraz pozostałą ilość tonera i papieru.
Ekran błędu
W niektórych sytuacjach po wystąpieniu błędu wyświetlone zostają wskazówki podające, jak na niego zareagować. Aby rozwiązać problem, należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Środki zaradcze w przypadku wyświetlenia każdego komunikatu
Przykład: Wystąpiło zacięcie papieru
Wybierz <Kol. wyśw. (główny)>, aby dostosować ekran <Ekran główny> poprzez zmianę układu przycisków. Dostosowywanie wyświetlacza
Można zmienić ustawienia ekranu np. który ekran ma być wyświetlany bezpośrednio po włączeniu urządzenia oraz czy mają być wyświetlane komunikaty odnośnie pozostałej ilości papieru i tonera. <Ustawienia wyświetlacza>
Można ustawić również ekran, który ma być wyświetlany jeżeli po upływie danego czasu nie będzie przeprowadzone żadne działanie. <Funkcja po Automatycz. Ponown. Uruchom.>
A15A-037