Wymiana pojemnika na zużyty toner

Kiedy pojemnik na zużyty toner jest pełny lub prawie pełny, wyświetlany jest komunikat z prośbą o przygotowanie nowego pojemnika na zużyty toner lub dokonanie wymiany pojemnika na zużyty toner. Należy przygotować nowy pojemnik na zużyty toner lub dokonać wymiany pojemnika na zużyty toner zgodnie z informacjami z wyświetlonego komunikatu.

Uwagi dotyczące wymiany pojemnika na zużyty toner

Nie wolno dotykać styków () wewnątrz urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Nie należy wymieniać pojemnika na zużyty toner przed pojawieniem się na wyświetlaczu urządzenia komunikatu informującego o konieczności jego wymiany.
Pojemnik na zużyty toner jest pojemnikiem do zbierania niewykorzystanego toneru, który pozostaje podczas drukowania.
Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych komunikatów, patrz Środki zaradcze w przypadku wyświetlenia każdego komunikatu.
Aby uzyskać informacje na temat numeru modelu pojemnika na zużyty toner, patrz Materiały eksploatacyjne.
Można sprawdzić aktualną ilość miejsca pozostałego w pojemniku na zużyty toner.
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych

Procedura wymiany pojemnika na zużyty toner

Podczas wymiany pojemnika na zużyty toner procedura jest również wyświetlana na ekranie. Należy zapoznać się z informacjami wyświetlanymi na ekranie oprócz następującej procedury.
1
Otwórz przednią pokrywę.
2
Otwórz lewą pokrywę.
3
Wyjmij pojemnik na zużyty toner wraz z lewą pokrywą.
Uważaj, aby nie przechylić pojemnika. Przechylenie pojemnika na zużyty toner spowoduje rozsypanie zebranego tonera.
4
Wyjmij nowy pojemnik na zużyty toner z opakowania ochronnego.
Nie należy demontować ani modyfikować pojemnika na zużyty toner.
5
Włóż nowy pojemnik na zużyty toner i zamknij lewą pokrywę.
6
Zamknij przednią pokrywę.
A15A-019