Ograniczenie korzystania z panelu sterowania

Można ograniczyć korzystanie z funkcji i przycisków na panelu sterowania, aby chronić ustawienia urządzenia przed przypadkowymi zmianami lub operacjami.
1
Uruchom interfejs Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Ustawienia/Rejestracja] na stronie portalu. Główny ekran Zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij [Zarządzanie Urządzeniem]  [Ustawienia blokady klawisza/blokady funkcji].
4
Wybierz klawisze i funkcje do zablokowania i kliknij [OK].
Importowanie wsadowe/eksportowanie wsadowe
To ustawienie można zaimportować/wyeksportować w przypadku tych modeli, które obsługują funkcję grupowego importowania tego ustawienia. Importowanie/eksportowanie danych ustawień
To ustawienie jest dostępne w pozycji [Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji] podczas eksportu wsadowego. Import/eksport wszystkich ustawień
A15A-064