Zarządzanie urządzeniem

Aby zredukować różne zagrożenia wynikające z eksploatacji tego urządzenia (wyciek prywatnych informacji lub uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do nich przez strony trzecie) niezbędne jest zastosowanie stałych i efektywnych środków bezpieczeństwa. Wyznacz administratora, który będzie odpowiedzialny za wprowadzenie ważnych ustawień urządzenia, takich jak zarządzanie użytkownikami i ustawienia bezpieczeństwa. Zapewni to bezpieczną eksploatację urządzenia.

Konfiguracja podstawowego systemu zarządzania

Ograniczanie potencjalnych zaniedbań, błędów roboczych i nieprawidłowej eksploatacji

Zapewnienie efektywnego zarządzania

Zarządzanie konfiguracją i ustawienia systemu

Inne funkcje

A15A-04U