Používanie hesla na ochranu nastavení politiky zabezpečenia

Na ochranu nastavení zariadenia súvisiacich s politikou zabezpečenia sa odporúča používať heslo. Nastavením hesla môžete obmedziť oprávnenia na zmenu nastavení politiky zabezpečenia len na správcov zabezpečenia informácií, ktorí toto heslo poznajú.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie Remote UI (Vzdialené PR)
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené PR)
3
Kliknite na položky [Security Settings]  [Security Policy Settings].
Zobrazí sa stránka [Confirm Security Policy].
4
Kliknite na tlačidlo [Password Settings].
5
Zadajte heslo a kliknite na [OK].
V hesle môžete použiť alfanumerické znaky a symboly.
Skontrolujte, či ste heslo zadali správne, a zadajte nové heslo znova [Confirm:].
Zmena hesla
Do poľa [Current Password:] zadajte staré heslo a do poľa [New Password:] zadajte nové heslo. Potom do poľa [Confirm:] znova zadajte nové heslo a kliknite na [OK].
Zrušenie hesla
Zadajte aktuálne heslo do poľa [Current Password:], a kliknite na [OK] bez toho, aby ste do poľa [New Password:] alebo [Confirm:] zadali nové heslo (nechajte tieto polia správne). Ak je v časti [Password Settings Policy] nakonfigurovaný limit počtu znakov, pre toto nastavenie musí byť zadaná hodnota. Pred odstránením hesla zrušte tento limit. Nastavenia položiek politiky zabezpečenia
Heslo si dobre zapamätajte. Ak heslo zabudnete, kontaktujte svojho predajcu alebo servisného zástupcu.
Ak chcete nastaviť/zmeniť heslo, treba sa prihlásiť do Remote UI (Vzdialené PR) s oprávneniami správcu.
Ak je nastavené heslo, je ho potrebné zadať na overenie pri inicializácii zariadenia. Po vykonaní overenia a inicializácii zariadenia sa heslo odstráni. Inicializácia nastavení
A15K-04X