Automatická tlač podržaných dokumentov po prihlásení

Môžete zariadenie nastaviť tak, aby po prihlásení do zariadenia automaticky vytlačilo vaše vlastné podržané dokumenty.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie Remote UI (Vzdialené PR)
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené PR)
3
Kliknite na položky [Printer]  [Print].
4
Skontrolujte, či nie je zvolená možnosť [Force Hold].
5
Vyberte položku [Enable Auto Print Function When Logging In].
6
Kliknite na tlačidlo [OK].
Po prihlásení používateľa sa automaticky vytlačia len dokumenty, ktoré patria prihlásenému používateľovi. Nasledujúce dokumenty, ktoré pri tlači vyžadujú kód PIN alebo heslo, sa nevytlačia automaticky.
Šifrované dokumenty so zabezpečenou tlačou
Pri jednom prihlásení používateľa sa vytlačí až 100 dokumentov.
A15K-040