<Bežné>

Táto časť obsahuje informácie o nastaveniach funkcií podávania papiera, výstupu papiera a tlače.
Niektoré nastavenia sa v závislosti od konfigurácie voliteľného vybavenia nainštalovaného na zariadení nemusia zobraziť.
<Aut. výber zdroja papiera>
<Nastaviť>  <Nastavenia funkcie>  <Bežné>  <Nastavenia podávania papiera>
Môžete nakonfigurovať zdroj papiera, ktorý sa použije v prípade tlače, ak je možnosť <Vybrať papier> nastavená na hodnotu <Auto>. Toto nastavenie je aktívne aj vtedy, keď sa počas tlače minie papier v aktuálnom zdroji papiera. Automatický výber vhodného zdroja papiera pre konkrétnu funkciu
<Prepnúť metódu podávania papiera>
<Nastaviť> <Nastavenia funkcie>  <Bežné>  <Nastavenia podávania papiera>
Keď pravidelne používate papier s logom (napríklad hlavičkový papier) počas jednostrannej aj obojstrannej tlače, môžete toto nastavenie nakonfigurovať na hodnotu <Priorita tlač. str.> na tlač na prvú stranu jednostranných aj obojstranných výtlačkov bez potreby zmeny orientácie papiera. Vkladanie predtlačeného papiera
<Časový limit pozastavenej úlohy>
<Nastaviť>  <Nastavenia funkcie>  <Bežné>  <Nastavenia podávania papiera>
Ak je toto nastavenie nakonfigurované na hodnotu <Zap.> a úloha sa preruší v dôsledku nedostatku papiera, zariadenie po uplynutí stanoveného času automaticky vytlačí ďalšiu úlohu.
<Oddeľovač úloh medzi úlohami>
<Nastaviť>  <Nastavenia funkcie>  <Bežné>  <Nastavenia výstupu papiera>
Toto nastavenie umožňuje vložiť stanovený papier na začiatku každej úlohy v prípade, ak sa po sebe tlačia bezprostredne nasledujúce úlohy.
<Oddeľovač úloh medzi kópiami>
<Nastaviť>  <Nastavenia funkcie>  <Bežné>  <Nastavenia výstupu papiera>
Táto možnosť umožňuje vložiť medzi ľubovoľný počet súborov kópií papier na oddelenie jednotlivých súborov. Ak túto možnosť nastavíte, papier sa vloží, keď budete tlačiť v režime Triediť (Poradie strán).
<Priorita tlače>
<Nastaviť>  <Nastavenia funkcie>  <Bežné>  <Nastavenia tlače>
Úloha, ktorá má vyššiu nastavenú prioritu, sa vytlačí potom, keď sa dokončí práve vykonávaná úloha.
<Chrom. konv. farieb na dvojfareb. tlač>
<Nastaviť> <Nastavenia funkcie>  <Bežné>  <Nastavenia tlače>
Môžete zvoliť špecifikovanú farbu, ktorá sa použije pri tlači v dvojfarebnom režime, ktorý tlačí pomocou čiernej a druhej špecifikovanej farby. Pri tlači možno nastaviť aj dvojfarebný režim. Toto nastavenie sa prejaví v dvojfarebnom režime tlače.
Všetky chromatické farby: Pri špecifikovaní farby, ktorá sa použije pre všetky chromatické farby, ktoré mali v obrazových údajoch iný odtieň než čierny.
Len približné farby: Pri použití farby len pre špecifikovanú farbu (alebo približnú farbu) a použití čiernej pre všetky ostatné farby v obrazových údajoch.
Príklad vymenených farieb a nastavení
Ak je pre obrazové údaje špecifikovaný dvojfarebný režim s nasledujúcimi farbami, farby sa nahradia nasledujúcim spôsobom.
Farby, ktoré obsahujú originálne alebo obrazové údaje: Červená, oranžová, modrá, čierna
Červená špecifikovaná pre dvojfarebný režim
Obrazové údaje
„Všetky chromatické farby“
„Len približné farby“
Červená
Červená
Červená
Oranžová
Červená
Červená
Modrá
Červená
Čierna
Čierna
Čierna
Čierna
<Automaticky zmazať zastavené úlohy>
<Nastaviť>  <Nastavenia funkcie>  <Bežné>  <Nastavenia tlače>
Ak je toto nastavenie nakonfigurované na hodnotu <Zap.> a úloha sa preruší v dôsledku zaseknutia papiera a pod., zariadenie po uplynutí stanoveného času automaticky úlohu odstráni.
<Akcia pri nízkej hladine zvyšného tonera>
<Nastaviť>  <Nastavenia funkcie>  <Bežné>  <Nastavenia tlače>
Môžete nastaviť, akým spôsobom má fungovať tlač, ak v tonerovej kazete zostalo málo tonera. Môžete tiež nastaviť, či sa má zobrazovať správa o objednávke tonera.

A15K-090