<Licencia/Iné>

Môžete registrovať licencie a nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa softvéru a systémových možností dostupných pre zariadenie.
<Registrovať licenciu>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Licencia/Iné>
Zadajte licenčný kľúč pre systémovú možnosť, ktorú možno použiť v zariadení. Inštalácia volieb systému
<Použiť TLS>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Licencia/Iné>  <Nastavenia AddOn>
Vyberte, či chcete používať komunikáciu TLS, keď sa používa aplikácia AddOn formou prístupu k zariadeniu pomocou webového prehliadača.
<Potvrdiť certifikát TLS pom. apl. AddOn>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Licencia/Iné>  <Nastavenia AddOn>
Vyberte, či chcete overovať serverové certifikáty TLS a ich spoločné názvy (CN), keď sa pre aplikáciu AddOn používa komunikácia TLS.
<Použiť ukladanie DNS do pamäte>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Licencia/Iné>  <Nastavenia AddOn>
Vyberte, či chcete do pamäte ukladať informácie DNS z úspešných vyhľadávaní prostredníctvom aplikácie AddOn. Ak si vyberiete možnosť dočasného ukladania informácií, môžete nastaviť aj dátum uplynutia platnosti.
<Použiť nastavenia Proxy tohto zariadenia>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Licencia/Iné>  <Nastavenia AddOn>
Vyberte, či chcete používať nastavenia servera proxy zariadenia v prípade aplikácií AddOn. Nastavenie servera proxy
<Pridať X-FRAME-OPTIONS do hlavičky HTTP>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Licencia/Iné>  <Nastavenia AddOn>
Keď server HTTP vráti odpoveď, ku hlavičke pripojí reťazec X-FRAME-OPTIONS na zabránenie prekrytiu obsahu vytvoreného inými servermi.
<Nastavenia vzdialeného UR>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Licencia/Iné>
Vyberte, či chcete použiť Remote UI (Vzdialené PR) na používanie zariadenia a zmenu nastavení.
<Nastavenia diaľkovej operácie>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Licencia/Iné>
Vyberte, či chcete aktivovať funkciu vzdialeného ovládania. Táto funkcia umožňuje zadávať nastavenia a spracovávať úlohy z počítača zobrazením obrazovky zariadenia na obrazovke počítača.
<Registrovať/Aktualizovať softvér>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Licencia/Iné>
Do zariadenia môžete nainštalovať systémové možnosti alebo aplikácie AddOn. Inštalácia volieb systému
<Spustiť inštalačného sprievodcu>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Licencia/Iné>
Na konfiguráciu úvodných nastavení zariadenia môžete postupovať podľa pokynov sprievodcu. Inštalácia pomocou sprievodcu inštaláciou
A15K-099