Sistēmas specifikācijas

Šajā sadaļā ir aprakstītas sistēmas specifikācijas, kas ir nepieciešamas šim izstrādājumam. Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma sakarā ar izstrādājuma uzlabojumiem vai jauninājumiem nākotnē.
Lai pārbaudītu pamatiekārtas un papildaprīkojuma specifikācijas šim produktam, skatiet Aparatūras tehniskie dati.

Funkcionālas specifikācijas

Iekārtas lietošanas vide

A158-0AR