Pielikums

Šajā nodaļā ir ietverta noderīga informācija un vienumi, kas ir jāņem vērā klientiem, piemēram, iekārtas sistēmas specifikācijas un funkcijas iekārtas efektīvākai izmantošanai. Izlasiet sev interesējošās šīs nodaļas daļas.

Sistēmas specifikācijas

Skatiet šo sadaļu, ja vēlaties pārbaudīt drukāšanas funkcijas specifikācijas vai tīkla vidi un citu informāciju.

Papildinformācija

Izlasiet šo sadaļu, lai uzzināti noderīgu informāciju par iekārtas lietošanu.
A158-0A8