Bieži izmantotā papīra formāta un veida reģistrēšana daudzfunkciju papīrturī

Daudzfunkciju papīrturim varat reģistrēt noklusējuma papīra iestatījumus. Reģistrējot noklusējuma iestatījumus, ikreiz, kad universālajā paliktnī ievietosit tāda paša formāta papīru, iestatījumi nebūs jānorāda atkārtoti.

Kad ir reģistrēts noklusējuma papīra iestatījums, ievietojot papīru, netiek rādīts papīra iestatījumu ekrāns un vienmēr tiek lietots viens un tas pats iestatījums. Ja ievietosit cita formāta vai veida papīru, bet nemainīsit papīra iestatījumus, iekārta, iespējams, nedrukās pareizi. Lai novērstu šo problēmu, 3. darbībā izvēlieties <Norādīt, ievietojot papīru> un pēc tam ievietojiet papīru.
1
Atlasiet <Papīra iestatījumi> ekrānā <Sākums>. Ekrāns <Sākums>
2
Izvēlieties <Universālais paliktnis>.
3
Izvēlēties papīra formātu.
Par iespēju <Brīvs formāts>
Ja jums ir bieži jāmaina ievietojamais papīrs, izmantojiet opciju <Brīvs formāts> — tādējādi katrā iekārtas lietošanas reizē varēsit mainīt iestatījumu, veicot mazāku skaitu darbību. Ja iestatījums printera draiverī ievērojami atšķiras no ievietotā papīra formāta, iekārtā var arī tikt parādīts kļūdas ziņojums. <Pap. form. neatb. br. form. pap. avotam>
Ja reģistrējat standarta formāta papīru
Ja reģistrējat pielāgotu papīra formātu
Ja reģistrējat aploksnes
4
Atlasiet papīra veidu.
Par iespēju <Brīvs>
Ja jums ir bieži jāmaina ievietojamais papīrs, izmantojiet opciju <Brīvs> — tādējādi katrā iekārtas lietošanas reizē varēsit mainīt iestatījumu, veicot mazāku skaitu darbību. Tomēr ņemiet vērā, ka šis iestatījums ļauj iekārtai veikt drukāšanu arī tad, ja printera draiverī iestatītais papīra tips neatbilst iekārtā faktiski ievietotajam papīra veidam.
Ja papīra tipa iestatījums printera draiverī ir [Auto], iekārta darbojas tāpat kā tad, kad papīra tips ir [Plain 1].
Lai pārbaudītu papīra tipa detalizētos iestatījumus, izvēlieties <Dati> atlasiet pārbaudāmo papīra tipu.
A158-012