Izejmateriālu atlikušā daudzuma pārbaude

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai pārbaudītu atlikušo izejmateriālu daudzumu. Pārbaudiet, vai pirms liela dokumentu daudzuma drukāšanas ir jāsagatavo jauna tonera kasetne.
 (Statusa pārraudzība) <Ierīces statuss>  <Preču informācija>
Izejmateriālu atlikušo daudzumu varat pārbaudīt, izmantojot attālo lietotāja interfeisu. Iekārtas statusa pārbaude
A158-01E