Liekā tonera tvertnes maiņa

Kad liekā tonera tvertne ir gandrīz pilna vai pilna, tiek parādīts ziņojums, aicinot sagatavot jaunu liekā tonera tvertni vai veikt liekā tonera tvertnes nomaiņu. Atbilstoši parādītajam ziņojumam sagatavojiet jaunu izlietotā tonera konteineru vai veiciet izlietotā tonera konteinera nomaiņu.

Piesardzības pasākumi, veicot izlietotā tonera konteinera nomaiņu

Nepieskarieties kontaktiem () iekārtas iekšpusē. Pretējā gadījumā iekārta var tikt sabojāta.
Nemainiet neizstrādātā tonera konteineru, pirms displejā nav parādīts paziņojums ar uzaicinājumu to nomainīt.
Izlietotā tonera konteiners ir tvertne, kurā tiek savākts neizstrādātais toneris, kas paliek pāri pēc drukāšanas.
Informāciju par katru no paziņojumiem skatiet sadaļā Katram ziņojumam atbilstošās darbības.
Lai uzzinātu izlietotā tonera konteinera modeļa numuru, skatiet sadaļu Izejmateriāli.
Var pārbaudīt, cik daudz vietas ir atlicis izlietotā tonera konteinerā.
Izejmateriālu atlikušā daudzuma pārbaude

Liekā tonera tvertnes nomaiņas darbības

Veicot liekā tonera tvertnes nomaiņu, veicamās darbības tiek parādītas arī ekrānā. Papildus tālāk norādītajām darbībām skatiet arī ekrānā parādīto informāciju.
1
Atveriet priekšējo vāku.
2
Atveriet kreiso vāku.
3
Izņemiet izlietotā tonera tvertni kopā ar kreiso vāku.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesasvērtu tvertni. Sasverot izlietotā tonera tvertni, var izbirt savāktais toneris.
4
Izņemiet nomaiņai paredzēto izlietotā tonera tvertni no aizsargiepakojuma.
Neizjauciet un nepārveidojiet izlietotā tonera tvertni.
5
Ievietojiet jauno izlietotā tonera tvertni un aizveriet kreiso vāku.
6
Aizveriet priekšējo vāku.
A158-019