IP adrešu norādīšana ugunsmūra iestatījumos

Varat iestatīt, vai atļaut vai noraidīt saziņu ar ierīci ar noteiktu IP adresi. Pēc IP adrešu konfigurēšanas ugunsmūra iestatījumos varat pārbaudīt rezultātus bloķēto komunikācijas pieprasījumu žurnālā. Pēc ugunsmūra iestatījumu norādīšanas varat arī iestatīt, vai atļaut vai noraidīt ICMP saziņu, piemēram, PING komandas utt.
1
Startējiet attālo interfeisu. Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) startēšana
2
Portāla lapā noklikšķiniet uz [Settings/Registration]. Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) ekrāns
3
Noklikšķiniet uz [Network Settings]  [Outbound Filter] vai [Inbound Filter], lai atvērtu [IPv4 Address Filter]/[IPv6 Address Filter].
Izvēlieties filtru, kas atbilst mērķa IP adresei. Lai ierobežotu datus, kas tiek sūtīti no iekārtas datoram, izvēlieties [Outbound Filter]. Lai ierobežotu no datora saņemtos datus, izvēlieties [Inbound Filter].
4
Norādiet pakešdatu filtrēšanas iestatījumus.
Izvēlieties noklusējuma politiku, lai atļautu vai noraidītu citu ierīču sakarus ar iekārtu, un pēc tam izņēmumiem norādiet IP adreses.
[Use Filter]
Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai ierobežotu sakarus. Notīriet izvēles rūtiņu, lai deaktivizētu ierobežojumu.
[Default Policy]
Izvēlieties priekšnosacījumu, lai atļautu vai noraidītu citu ierīču saziņu ar iekārtu.
[Reject]
Izvēlieties, lai atļautu saziņas pakešdatus tikai tad, ja tie tiek sūtīti vai saņemti no ierīcēm, kuru IP adreses ir ievadītas sadaļā [Exception Addresses]. Sakari ar citām ierīcēm ir aizliegti.
[Allow]
Izvēlieties, lai bloķētu saziņas pakešdatus, ja tie tiek sūtīti vai saņemti no ierīcēm, kuru IP adreses ir ievadītas sadaļā [Exception Addresses]. Sakari ar citām ierīcēm ir atļauti.
5
Noklikšķiniet uz [Register New].
6
Norādiet izņēmuma adreses.
Ievadiet IP adresi (vai IP adrešu diapazonu) sadaļā [Address to Register].
Ja IP adrese ir ievadīta nepareizi, iespējams, nevarēsit piekļūt iekārtai no attālā lietotāja interfeisa. Šādā gadījumā iestatiet <Lietot filtru> uz <Izsl.> vienumam <Izejošais filtrs>/<Ienākošais filtrs> izvēlnē <IPv4 adrešu filtrs> vai <IPv6 adrešu filtrs> no vadības paneļa.
Ja IP adreses ir ievadītas nepareizi, iespējams, nevarēsit piekļūt iekārtai no Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss). Šādā gadījumā iestatiet opciju <IPv4 adrešu filtrs> vai <IPv6 adrešu filtrs> pozīcijā <Izsl.>.
<Tīkls>
IP adrešu ievades formāts
Apraksts
Piemērs
Vienas adreses ievadīšana
IPv4:
atdaliet ciparus ar punktiem.
192.168.0.10
IPv6:
atdaliet burtciparu rakstzīmes ar koliem.
fe80::10
Adrešu diapazona norādīšana
Atdaliet adreses ar defisi.
192.168.0.10-192.168.0.20
Adrešu diapazona ar prefiksu norādīšana
Ievadiet adresi, pēc tam slīpsvītru un skaitli, kas norāda prefiksa garumu.
192.168.0.32/27
fe80::1234/64
Ja izejošam filtram ir izvēlēts iestatījums [Reject]
Nevar filtrēt izejošās multiraides un apraides pakešdatus.
7
Norādiet porta numuru kā prasīts.
Izņēmuma adreses iestatījums attiecas tikai uz saziņu, kas saņemta no norādītās IP adreses, izmantojot attiecīgo porta numuru. Ievadiet porta numuru un noklikšķiniet [Add].Jūs varat reģistrēt līdz pat 50 portiem vienai izņēmuma adresei gan IPv4, gan IPv6.
8
Noklikšķiniet uz [OK].
IP adreses dzēšana no izņēmumiem
Noklikšķiniet uz [Delete], lai dzēstu izņēmuma adresi.
Bloķēto komunikācijas pieprasījumu pārbaude žurnālā
Pēdējās 100 ugunsmūra bloķētās saziņas var parādīt [Settings/Registration] [Network Settings] [IP Address Block Log]. Bloķētās komunikācijas vēsturi var eksportēt no attālā interfeisa CSV formātā. Žurnāla eksportēšana faila formātā
Ja [Default Policy] ir iestatīts pozīcijā [Reject], ugunsmūra bloķētās saziņas vēsture netiek parādīta [IP Address Block Log].
Lai atļautu vai noraidītu ICMP sūtīšanu un saņemšanu
Noklikšķiniet uz [Settings/Registration] [Network Settings] [IPv4 Address Filter]/[IPv6 Address Filter]  [ICMP Sending/Receiving Settings]  atlasiet vai atceliet [Always Allow Sending/Receiving Using ICMP] atlasi.
Vadības paneļa lietošana
IP adrešu filtrēšanu varat iespējot vai atspējot arī ar <Iestatīt> ekrānā <Sākums>.
<Tīkls>
Veikt pakešu importēšanu/pakešu eksportēšanu
Šo iestatījumu var importēt/eksportēt ar modeļiem, kuri atbalsta šī iestatījuma pakešu importēšanu. Iestatījumu datu importēšana/eksportēšana
Šis iestatījums ir iekļauts [Settings/Registration Basic Information], veicot pakešu eksportu. Visu iestatījumu importēšana/eksportēšana
A158-05L