Sakaru ierobežošana, izmantojot ugunsmūrus

Konfigurējot pakešu filtrēšanu, lai atļautu saziņu tikai ar ierīcēm, kurām ir noteikta IP adrese vai MAC adrese, jūs varat samazināt trešo personu neatļautas piekļuves risku. Lai konfigurētu šos iestatījumus, nepieciešamas administratora tiesības.
A158-05K